Sociálne siete

Ekonomika

Aké zmeny čakajú živnostníkov od augusta?

Zverejnené:

Upravené: 4. augusta 2021 o 11:42

211

large pocitac graf kancelaria unsplash af
Ilustračné foto, zdroj: Unsplash

REKLAMA

Tlačová správa

BRATISLAVA – Novela živnostenského zákona, ktorú pripravilo ministerstvo vnútra, nadobúda od augusta účinnosť. Prináša zjednodušenie podmienok z pohľadu živnostníkov. Ide predovšetkým o zníženie administratívnej záťaže pri ohlasovaní živnosti využívaním informácií z registra obyvateľov. Informuje o tom na sociálnej sieti Facebook ministerstvo.

A aké sú najdôležitejšie zmeny?
  • Okresný úrad si údaje na účely získania výpisu z registra trestov overí priamo cez REGOB, ohlasovateľ živnosti ich nemusí dokladovať.
  • Vypúšťame povinnosť okresného úradu vyžiadať si v rámci konania o odpustení prekážky prevádzkovania živnosti vyjadrenie Slovenskej živnostenskej komory.
  • Predlžujeme lehoty na oznámenie zriadenia prevádzkarne, a to až do 15 dní, doteraz musel podnikateľ túto skutočnosť oznamovať najneskôr v deň jej zriadenia.
  • V nadväznosti na potreby praxe zavádzame väčšiu variabilitu inštitútu pozastavenia prevádzkovania živnosti, a to odstránením minimálnej a maximálnej doby pozastavenia.

Podľa ministerstva je cieľom umožniť, aby doba pozastavenia prevádzkovania živnosti nebola zákonom limitovaná. Podnikateľ po zapracovaní navrhovanej zmeny bude oprávnený oznámiť živnostenskému úradu dobu pozastavenia živnosti na ním určenú dobu s ohľadom len na svoje aktuálne potreby a možnosti. Podnikateľ bude mať rovnako ako doposiaľ priestor kedykoľvek v priebehu pozastavenia oznámiť živnostenskému úradu zmenu doby pozastavenia prevádzkovania živnosti.

Okrem toho sa tiež znižuje i výška pokuty. Vzhľadom na neprimeranú prísnosť právnej úpravy pri ukladaní pokuty za neohlásenie prevádzkarne živnostenskému úradu sa najvyššia prípustná hranica pokuty zníži z 1659 eur na 663 eur.

Účinnosť novely živnostenského zákona bude od 1. augusta 2021.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA