Sociálne siete

ÚVOD SLIDER

Európsky parlament vyzýva na ukončenie neustáleho zneužívania veta zo strany Maďarska

Zverejnené:

Upravené: 21. apríla 2023 o 13:43

215

orban
Zdroj: Newsbook.com

REKLAMA

Globalnews

Skupina poslancov EP vyzvala Európsku komisiu, aby reagovala na situáciu správaním Maďarska, ktoré sa pravidelne stavia proti spoločnej línii EÚ – na základe toho, že porušuje jednu zo základných hodnôt Únie.

List adresovaný predsedovi Európskej komisie a príslušným európskym komisárom zverejnili viacerí jej signatári vrátane litovského europoslanca Andriusa Kubiliusa.

Uvádzajú širokú škálu príkladov, keď Maďarsko nejakým spôsobom bránilo určitým krokom EÚ zameraným na podporu Ukrajiny, posilnenie geopolitickej bezpečnosti Európy, sankcie proti Rusku a zníženie jeho schopnosti pokračovať v ozbrojenej agresii, podporu demokracie v susedných krajinách Európskej únie.

Pripomínajú najmä, ako Budapešť predložila určité požiadavky na balíky sankcií proti Rusku, čím ohrozila právo veta; ako Maďarsko zablokovalo zasadnutie komisie Ukrajina – NATO na najvyššej úrovni, kým nebolo procedurálne obídené veto, ako oddialilo ratifikáciu vstupu Švédska do NATO a dlho oddialilo vstup Fínska.

„Takéto konanie maďarských orgánov má všetky znaky porušovania základnej hodnoty Únie – hodnoty solidarity… Zneužitie veta je nezlučiteľné so základnou hodnotou solidarity.

Inštitúcie EÚ by ho mali chrániť pred zneužitím jedným členským štátom uplatňovaním ustanovení článku 7, ako je to v prípade inej základnej hodnoty – právneho štátu. Právo veta v zmluvách EÚ nebolo vytvorené pre jednu krajinu, aby úmyselne a pravidelne porušovala základnú hodnotu Európskej únie,“ argumentujú signatári.

Poslanci pripomenuli, že článok 7 umožňuje tretine krajín, Európskemu parlamentu alebo Európskej komisii, začať postup na určenie, či existuje riziko, že krajina poruší základné hodnoty EÚ.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA