Sociálne siete

Veda a technika

Inštitúcie môžu posielať nominácie na Vedca roka do konca marca

Vlani bol titulom Vedec roka ocenený Peter Skyba z Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied.

Zverejnené:

163

veda
Ilustračná foto, Unsplash/National Cancer Institute

REKLAMA

SITA

BRATISLAVA – Nominácie na Vedca roka SR 2020 môžu štátne aj súkromné inštitúcie zaoberajúce sa výskumom zasielať do konca marca. Ako informoval portál Veda na dosah, zámerom podujatia je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života a dostať ich do povedomia verejnosti. Vedcov možno nominovať v kategóriách Vedec roka SR, Inovátor roka, Technológ roka, Osobnosť medzinárodnej spolupráce a tiež v kategórii Mladý vedecký pracovník, ktorá je určená pre vedcov do 35 rokov. Organzátori v štatúte ocenenia upozorňujú, že nominácie od fyzických osôb nebudú akceptovať.

Minulý rok bol titulom Vedec roka ocenený Peter Skyba z Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied (SAV). Cenu dostal za vedecké výsledky dosiahnuté pri štúdiu vlastností kondenzovaných látok pri veľmi nízkych teplotách, najmä supratekutého hélia-3 ako modelového systému pre kozmológiu. Skyba sa venuje výskumu fyziky veľmi nízkych teplôt takmer 40 rokov.

Mladým vedeckým pracovníkom sa stal Cyril Rajnák z Katedry chémie Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Inovátorom roka sa stal Ján Híveš z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. V kategórií Technológ roka zabodoval Emil Spišák z Ústavu technologického a materiálového inžinierstva Technickej univerzity v Košiciach. Osobnosťou medzinárodnej spolupráce sa stal Dušan Galusek z Centra pre funkčné a funkcionalizované sklá z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Ocenenie každoročne udeľuje Centrum vedecko-technických informácií SR spolu so SAV a Zväzom slovenských vedeckotechnických spoločností. Súťaž sa koná od roku 1997.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA