Sociálne siete

Veda a technika

Vedci vyvinuli účinnejšiu metódu detekcie nebezpečných látok v odpadových vodách

Plánujú sa najmä odbery vzoriek z kanalizácii v blízkosti nemocníc, onkologických ústavov či z mestských pôd a ich následná analýza.

Zverejnené:

Upravené: 16. februára 2021 o 12:07

197

voda efce
Ilustračné foto, Unsplash/J K

REKLAMA

SITA

BRATISLAVA – Z nemocníc sa do odpadových vôd dostávajú nebezpečné látky, cytostatiká, používané v súvislosti s liečbou rakoviny. Tie môžu nežiadúco ovplyvniť všetky živé organizmy, ktoré prídu do styku so splaškami. Vedci z Univerzity Komenského (UK) v Bratislave s medzinárodným tímom vyvinuli citlivejšiu analytickú metódu na sledovanie kontaminácie životného prostredia týmito látkami. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa UK Lenka Miller.

Cytostatiká sú chemické látky, ktoré zabíjajú bunky, respektíve zabraňujú ich deleniu, preto sa v súčasnosti intenzívne používajú na liečbu nádorových ochorení chemoterapiou. Tieto vysokotoxické látky však majú aj celú škálu nežiaducich účinkov. Po podaní pacientom sa približne 50 percent vylúči z ľudského organizmu močom, a tak vedú k systematickej kontaminácii životného prostredia. To môže znamenať ďalšie riziko ohrozenia zdravia človeka. „V súčasnosti sa analýzy odpadových vôd vykonávajú viacerými fyzikálno-chemickými metódami podľa požiadaviek na rozsah a vykonávanie rozborov. Tie však nie sú zamerané na stanovenie cytostatík, a preto ich nie sú schopné zachytiť,“ vysvetlil Radoslav Halko z Prírodovedeckej fakulty UK.

UK momentálne vyvíja novú metódu chemickej analýzy. Založená je na kombinácii kvapalinovej chromatografie, ktorá sa používa na separáciu zmesí rozpustených v kvapaline, a atómovej spektrometrie, umožňujúcej veľmi presne stanoviť koncentráciu mnohých chemických prvkov v roztoku. „Tieto metódy v kombinácii s vhodnou úpravou vzorky umožňujú vysokú citlivosť zachytenia platinových zlúčenín na stopových až ultrastopových koncentračných úrovniach, ktoré predpokladáme v analyzovaných vzorkách pôd z miest a kalov,“ uviedol Halko.

Takto vyvinuté analytické metódy sa budú môcť v praxi použiť pri monitorovaní znečistenia odpadových vôd, splaškov, kalov, ako aj mestského životného prostredia. Plánujú sa najmä odbery vzoriek z kanalizácii v blízkosti nemocníc, onkologických ústavov či z mestských pôd a ich následná analýza. Vedci pomocou analytickej metódy doteraz merali koncentrácie v troch čističkách odpadových vôd a sedimente na ostrove Gran Canaria v Španielsku. Na výskume spolupracovali s riaditeľom Inštitútu pre environmentálne štúdie a prírodné zdroje z Univerzity Las Palmas de Gran Canaria Josém Juanom Santanom Rodríguezom.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA