Sociálne siete

Zdravie

Pri nádorových ochoreniach trpia i kosti, o kostných metastázach sa až tak nehovorí

Kostné metastázy na začiatku nie je cítiť, neprejavujú sa, sú pomerne nenápadné. Vznikajú vtedy, keď sa nádor do kosti rozšíril z iného ložiska v tele. Väčšina pacientov netuší, že dnes existuje cielená liečba na to, aby sa im od bolesti do veľkej miery uľavilo. Práve cielenou liečbou kostných metastáz sa dá okrem úľavy od veľmi silnej bolesti zvýšiť aj kvalita života pacienta, prípadne predĺžiť jeho život.

Zverejnené:

Upravené: 13. februára 2021 o 10:36

1275

large national cancer institute Bx Xg TQ Ew M unsplash ddc
ZDROJ: Ilustračné foto, Unsplash/National Cancer Institute

REKLAMA

BRATISLAVA – Kostné metastázy trápia až 80 percent ľudí, ktorým bola diagnostikovaná rakovina prsníka, prostaty alebo pľúc. Môžu vzniknúť v každej kosti tela, niektoré časti sú však na ochorenie náchylnejšie, čo je spôsobené mierou krvného zásobenia určitých častí kostry. Najčastejšie kostné metastázy postihujú chrbticu (40-50 %), panvu (10-20 %), rebrá (25-30 %), stehenné kosti (5-10%) a lebku (3-5%).

Komplikácie s kostnými metastázami sa začnú prejavovať neskôr. Pacienti začínajú cítiť silné intenzívne bolesti, pričom môže dôjsť k zlomeninám až ochrnutiu. Kým pacienta trápi nádorové ochorenie, bolestiam v kostiach nemusí pripisovať až taký význam, a tak sa oberá o možnosť cielenej liečby. Podľa lekárov kostné metastázy zhoršujú kvalitu života, skracujú ich prežívanie a ich liečba je často nákladnejšia a komplikovanejšia ako samotná liečba prvotného nádorového ochorenia. Veľmi často sú komplikované kostnými príhodami, ktoré výrazne zhoršujú prognózu ochorenia, skracujú prežívanie a dramaticky zhoršujú kvalitu života pacienta s nádorovým ochorením. Príčina vzniku kostných metastáz nie je zatiaľ úplne objasnená. A tak aj lekári zatiaľ nedokážu zastaviť či úplne predchádzať vzniku týchto komplikácii.

Metastázy vznikajú už s existujúcim nádorom a dokážu sa nekontrolovateľne šíriť v podstate do celého tela. „Typický pre nádorové ochorenie je nekontrolovaný rast, porušené signály apoptózy, teda prirodzeného zániku buniek, ale tiež šírenie do blízkeho okolia a tiež do vzdialených orgánov a tkanív. Práve proces šírenia do okolitých a vzdialených orgánov a tkanív krvnou alebo lymfatickou cestou je označovaný ako metastazovanie a metastázy by sme mohli označiť za nádory, ktoré súvisia s pôvodným, tzv. primárnym nádorom, ale sú lokalizované v iných orgánoch a tkanivách,“ vysvetľuje riaditeľka Národného onkologického inštitútu v Bratislave Mária Rečková.

Negatívny vplyv na ďalšie orgány

Takéto rozšírenie metastáz negatívne vplýva na ďalšie orgány v ľudskom tele. „Tým, že sa ochorenie rozšíri do iných orgánov a tkanív, tak ich svojim nekontrolovaným rastom poškodzuje, ale tiež opäť ovplyvňuje prostredie, v ktorom sa nádorové bunky nachádzajú, a v prípade vylučovania rôznych látok, ktoré sa dostávajú do obehu môžu byť ďalej ovplyvňované aj vzdialené orgány a tkanivá, čím sa celý proces zacykluje. Príkladom môžu byť v prípade karcinómu prsníka metastázy v oblasti kostí, pľúc, pečene, alebo mozgu,“ pokračuje ďalej Rečková.

Podľa nej je metastázovanie typické pre všetky zhubné nádory. „Schopnosť metastázovať, teda vytvárať vzdialené nádorové ložiská, je práve jednou z typických vlastností zhubných nádorov,“ uvádza ďalej Rečková Napriek tomu sú aj výnimky, ktoré nemetastázujú. Sú to napríklad tie, ktoré sa nachádzajú v prsnej žľaze. „V prsnej žľaze sa však môžu vyskytovať aj tzv. nezhubné, alebo benígne nádory, ktoré nemetastázujú, napríklad fibroadenóm, papilóm a podobne,“ podrobne opisuje problematiku Mária Rečková, ktorá tiež vysvetľuje, ako sa dá odhaliť, že ochorenie metastázovalo. „Poznanie či ochorenie metastázovalo je dôležité na začiatku stanovenia diagnózy, ale aj v priebehu ochorenia,“ hovorí Rečková.

Dôležitá je anamnéza, v rámci ktorej sú zisťované klinické ťažkosti pacientky alebo pacienta. „Ďalej je to fyzikálne vyšetrenie, pri ktorom je možné zistiť napríklad zväčšenie lymfatických uzlín alebo kožné metastázy, prípadne vysloviť podozrenie na postihnutie niektorých orgánov, napríklad pečene, pri jej zväčšení alebo možno podozrenie vysloviť na základe laboratórneho vyšetrenia krvi pri zistení odchýlok od normálu u niektorých laboratórnych parametrov,“ pripomína riaditeľka onkologického inštitútu.

Podľa odborníčky ďalšími vyšetreniami, ktoré môžu napomôcť odhaliť metastázy, sú zobrazovacie vyšetrenia, ako napríklad röntgenové, alebo ultrazvukové vyšetrenie, či vyšetrenie pomocou počítačovej tomografie (CT), prípadne PET-CT, alebo magnetickej rezonancie (NMR), scintigrafie kostí a pod. „Niekedy je potrebné zobrať vzorku tkaniva a zistiť či sa jedná o metastázu,“ hovorí Mária Rečková.

Liečba má niekoľko úrovní

Kostné metastázy sa dajú liečiť niekoľkými metódami. Viacúrovňová liečba potom predstavuje chirurgickú liečbu, rádioterapiu a systémovú liečbu, ktorá spočíva v chemoterapii, hormonálnej liečbe, bisfosfonátoch a cielenej liečbe. Terapiu kostných metastáz možno považovať za paliatívna liečbu a jej hlavným cieľom je spomaliť postup ochorenia a zlepšiť kvalitu života chorého.. Podporná liečba sa zameriava na kostné komplikácie a nie primárny nádor. Či sú to bisfosfonáty alebo cielená liečba, jej cieľom je znížiť úmrtnosť súvisiacu s kostnými metastázami, výskyt komplikácií spojených s kostnými metastázami a spomalenie/oddialenie rozvoja kostných metastáz.

Napríklad pri karcinóme prsníka je podľa Márie Rečkovej základnou liečbou pri lokalizovanom náleze chirurgická liečba. „Chirurgická liečba môže byť individuálne indikovaná aj v prípade metastatického ochorenia. Ďalej sa používa rádioterapia, a tzv. systémová liečba, ktorou je súhrnne označovaná chemoterapia, hormonálna liečba, biologická liečba (napr. anti-HER2 liečba, či liečba „ciklibmi“, či m-TOR inhibítor) a tiež imunoterapia,“ uzatvára Mária Rečková z Národného onkologického inštitútu v Bratislave.

Pri súčasnom aj budúcom pokroku v medicíne si musíme pripustiť, že niektoré ochorenia nie sú vyliečiteľné. Je dôležité, aby sme život mohli predĺžiť a zlepšiť jeho kvalitu. Tieto hodnoty by mali byť rovnocenné – dĺžka a kvalita života pacientov s kostnými metastázami by mali ísť vedľa seba.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA