Sociálne siete

Zdravie

Uplynulá chrípková sezóna bola bez celoštátnej epidémie

Chrípková sezóna 2020/2021 nebola poznamenaná celoštátnou chrípkovou epidémiou. Na úrovni krajov pretrvávali lokálne epidémie.

Zverejnené:

Upravené: 5. júna 2021 o 1:22

163

large nadcha fe
Ilustračné foto, zdroj: Unsplash

REKLAMA

Tlačová správa

BRATISLAVA – V porovnaní s predchádzajúcou chrípkovou sezónou 2019/2020 sme zaznamenali pokles chorobnosti na akútne respiračné ochorenia (ARO), vrátane chrípky a chrípke podobných ochorení (CHPO). Počet lekármi hlásených ARO klesol o takmer 72 %, hlásených prípadov CHPO o takmer 84 %. Inromuje o tom Úrad verejného zdravotníctva SR v tlačovej správe.

Akútne respiračné ochorenia – porovnanie sezón:

* počet ochorení na 100-tisíc obyvateľov

Sezóna

Počet prípadov

Chorobnosť*

2019/2020

1 204 192

47 351,3

2020/2021

345 029

17 250,3

Chrípka a chrípke podobné ochorenia tvorili v uplynulej sezóne 5,5 % všetkých ARO.  V predchádzajúcej sezóne to bolo 9,6 % všetkých ARO. „

tabulka

Výrazný medziročný pokles počtu akútnych respiračných ochorení, vrátane chrípky a chrípke podobných ochorení, je predovšetkým vedľajším efektom opatrení prijatých na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 orientovaných na zníženie stretávania sa ľudí. COVID-19 je rovnako ako chrípka a chrípke podobné ochorenia respiračným ochorením šíriacim sa kvapôčkovou infekciou zväčša pri kašľaní, kýchaní, rozprávaní, ale i pri vydychovaní vzduchu,“ vysvetlil hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Významné obmedzenie sociálnych kontaktov, zatvorenie výchovno-vzdelávacích zariadení a prechod na dištančné vzdelávanie, cestovné obmedzenia, vyšší podiel práce z domu, sociálny odstup pri stretnutiach, správne prekrytie horných dýchacích ciest, dezinfekcia rúk a povrchov, izolácia pozitívnych osôb a karanténa úzkych kontaktov bránili šíreniu nielen vírusov, ale i baktérií v pracovných a školských kolektívoch, vo verejnej hromadnej doprave či na podujatiach.

Zároveň však treba korektne uviesť, že počas chrípkovej sezóny 2020/2021 došlo v porovnaní s prechádzajúcou sezónou k zníženiu počtu vyšetrení na chrípku: laboratórna diagnostika sa počas pandémie COVID-19 upriamila na diagnostiku SARS-CoV-2. Vplyv na štatistiku mohol mať aj fakt, že pacienti nekonzultovali svoj zdravotný stav s lekármi a nenavštevovali ich, preto sa tieto ochorenia do štatistiky nedostali.

Očkovanie proti chrípke v chrípkovej sezóne 2020/2021

„Podiel spotrebovaných očkovacích látok konečným spotrebiteľom stúpol v porovnaní s predchádzajúcou chrípkovou sezónou o 34%,“ uviedol hlavný hygienik SR Ján Mikas. Z celkového počtu vyše 308-tisíc dávok vakcín proti chrípke, ktoré boli dodané do distribučnej siete, sa spotrebovalo až 99,7 %.

V sezóne 2020/2021 tak bolo očkovaním proti chrípke chránených 5,7 % populácie Slovenska.

„Oproti predchádzajúcej chrípkovej sezóne pozorujeme nárast o 1,5 percentuálneho bodu: počet zaočkovaných jednotlivcov proti chrípke sa navýšil o viac než 78.000 ľudí,“ >povedal hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Na základe zozbieraných údajov z distribučnej siete a od zdravotných poisťovní môžeme konštatovať, že v sezóne 2020/2021 prvýkrát za posledných deväť chrípkových sezón vzrástla zaočkovanosť medzisezónne o viac ako 1 percentuálny bod.

uvzsr

Zdroj: ÚVZ SR

Monitoring ochorení

V chrípkovej sezóne 2020/2021 pokračoval monitoring ochorení na SARI (ťažká akútna infekcia dýchacích ciest s horúčkou, kašľom, ktorá si vyžaduje hospitalizáciu). Každý prípad SARI sa vyšetruje virologicky a epidemiologicky (zistenie prameňa pôvodcu nákazy, prítomnosť rizikových faktorov, prítomnosť chronických ochorení, očkovacia anamnéza). V chrípkovej sezóne 2020/2021 nebolo hlásené ochorenie ani úmrtie na SARI. Vplyv na túto štatistiku mali nastavené protiepidemické opatrenia proti COVID-19, ktoré utlmili aj aktivitu chrípky a rovnako aj výskyt ťažkej akútnej infekcie dýchacích ciest vyžadujúcej si hospitalizáciu. Štatistiky ovplyvnil i fakt, že laboratórna diagnostika sa počas pandémie COVID-19 upriamila na diagnostiku SARS-CoV-2.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA