Sociálne siete

DOMOV

Evidenčné čísla vozidla sa budú meniť od januára 2023

Zverejnené:

Upravené: 28. októbra 2022 o 17:17

971

zdroj: Facebook

REKLAMA

GLOBALNEWS

Motoristom sa vo veľkom uľahčí život. Môže za to schválená novela zákona o cestnej premávke. Po novom sa totiž úplne zmení vydávanie evidenčných čísel vozidla (EČV). Po predaji vozidla do iného okresu sa nebude musieť meniť celá tabuľka, ale ostane tá, ktorú auto malo od začiatku, prípade sa majiteľ vozidla rozhodne, ako s tabuľkou naloží, keď vozidlo predá. 

Pôvodne mala novela platiť od 1.marca 2022 ale jej účinnosť sa posunula na 1.január 2023. Motoristom sa tak vo veľkom uľahčí život. Parlament totiž schválil novelu zákona, podľa ktorej sa už nebudú vydávať tabuľky na autá striktne podľa okresov. EČV, či ľudovo ŠPZ-tky sa totiž majú viazať na vozidlo a nie na to, odkiaľ pochádza jeho majiteľ.

„Ak dostane, môže mať konca svojho využitia. Či sa nachádza adresa trvalého pobytu vlastníka v jednom okrese a o určitý čas v inom okrese, stále bude mať jedno EČV. Ak bude EČV viazané na vozidlo, ide nepochybne o najjednoduchšie, najlogickejšie a najlacnejšie riešenie. Pri kúpe nového vozidla sa vygeneruje EČV, ktoré na vozidle ostane do konca životnosti,” uvádza sa v novele zákona. Po novom sa tak zruší súčasné číslovanie tabuliek a nahradia ich automaticky vygenerované tabuľky.

Kanada zostane súčasťou britského Spoločenstva národov. Zákonodarcovia odmietli návrh na pretnutie väzby s Britániou

Nové tabuľky budú prenositeľné. Inými slovami, majiteľ vozidla sa pri jeho predaji rozhodne, ako s nimi naloží – a teda, či si ich nechá a dá si ich na nové auto, alebo auto predá aj s pôvodným evidenčným číslom. Schválená úprava zároveň počíta aj so zrušením tzv. dvojkrokového odhlasovania vozidla. Inými slovami – v súčasnosti, ak Bratislavčan predá svoje auto do Nitry, tak ho najskôr musí odhlásiť na svojom dopravnom inšpektoráte a následne ho musí s novým majiteľom prihlásiť na rovnakej inštitúcii, ale v Nitre. Po novom sa na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte v krajine vykoná kompletná zmena držby vozidla na kupujúceho. Týmto sa celá administratíva zjednoduší. Zákon počíta aj s možnosťou, že dopravný inšpektorát, ktorý máte najbližšie, nebude mať k dispozícii nové tabuľky.

Ak by sa vykonala zmena držby vozidla na dopravnom inšpektoráte, kedy by bolo potrebné vydávať nové EČV, ktoré nemá tento dopravný inšpektorát na svojom sklade, bude zabezpečené zasielanie nových dokladov a EČV kupujúcemu prostredníctvom kuriérnej služby. Novela by mala ušetriť peniaze štátu a aj samotným občanom. “Navrhnutá zmena ušetrí jednak značné finančné prostriedky štátu (náklady na nákup nových EČV) a jednak jednotlivcom-vlastníkom motorových vozidiel v situácii, kedy majiteľ predá staré motorové vozidlo a kúpi nové. Znovupoužitie pôvodnej EČV však okrem finančnej úspory pre majiteľa vozidla prináša aj ekologický efekt pre spoločnosť, pretože pri súčasnom systéme sa už dá hovoriť o plytvaní (pri dnešnom počte áut sa v úhrne jedná o značný objem kovu potrebného na výrobu EČV),” uvádza sa v dokumente. Pri súčasne platnej úprave sa ročne rozstrihá 400 000 jednotlivých tabuliek EČV.

Podľa našich informácií z oficiálnych štatistík, sa za rok 2018 vyzbieralo na zmenách v evidencii vozidla vyše 81 miliónov eur a za rok 2019 vyše 86 miliónov eur. Veľkú časť týchto výdavkov majiteľov vozidiel však tvoria registračné dane, ktoré sa určujú podľa obsahu motora vozidla, tzv. kubatúry. Tento aspekt sa však v navrhovanej novele zákona nerieši. Nový majiteľ vozidla, ktorý si prihlási vozidlo v rovnakom okrese, zaplatí za administratívu 33 eur a ten, ktorý ho prihlási do nového okresu, platí dvojnásobok. Po novom by sa tak platilo iba za vybavenie si nových značiek a to 33 eur. „Držiteľ vozidla požiada o opätovné použitie tabuľky s evidenčným číslom na iné vozidlo, poplatok za pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom sa nevyberie”, informuje novela.

V Českej republike boli dvaja blogeri odsúdení za nenávistné prejavy proti ukrajinským utečencom

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA