Sociálne siete

DOMOV

IUVENTA SPRINT – 1. ročník behu po legendárnych schodoch v Bratislave

Zverejnené:

Upravené: 13. apríla 2022 o 12:05

595

zdroj: VysledkovyServis.sk

REKLAMA

GLOBALNEWS

Športová Nadácia Kotrmelec spolu s Tonym Reichmannom organizujú 1. ročník behu na schodisku IUVENTA SPRINT pred známou budovou Slovenského inštitútu mládeže na začiatku Dúbravky v Bratislave, ktorý sa bude konať už 14. mája 2022.

Prezenčka bude prebiehať od 12-tej do 14-tej, kedy je plánovaný oficiálny štart pretekov. Tie budú trvať približne dve hodiny s odovzdávaním cien o 16:30 (časový harmonogram sa môže meniť na základe počtov štartujúcich a iných faktorov).

Prihlásiť sa môžete už dnes priamo cez internet na webovej stránke podujatia – kliknite SEM. Online prihlasovanie bude ukončené 12.05.2022 pred polnocou, budete sa môcť však prihlásiť bez problémov aj na mieste konania – dôležité je najmä uhradiť štartovné, pokiaľ sa týka vašej vekovej kategórie. Pre mládež do 15 rokov je podujatie ZADARMO, teda neplatia štartovné.

Súťažiaci budú najprv rozdelení podľa ich veku do piatich kategórií, ktoré sa následne budú ešte deliť podľa pohlavia a súťažiť samostatne (dievčatá a chlapci/ženy a muži). Kategórie pretekárov budú nasledovné:

  • do 11 rokov – štartovné zadarmo
  • od 12 do 14 rokov – štartovné zadarmo
  • od 15 do 17 rokov – štartovné 5 eur
  • od 18 do 34 rokov – štartovné 10 eur
  • od 35 rokov – štartovné 10 eur

(Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v deň pretekov.)

Meranie času a výsledky:
Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na webovej stránke VysledkovyServis.sk.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu.

Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi, bude diskvalifikovaný. Zaplatené štartovné sa nevracia. Štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. Presun štartovného na nasledujúci rok nie je možné.

V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, alebo urobiť drobnú zmenu v prihláške, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

Na zadnej strane štartového čísla budete mať možnosť vyplniť Vaše zdravotné údaje, ktoré organizátor bude môcť výlučne použiť v prípade zdravotných komplikácií pretekára. Na mieste budú prítomní záchranári, ktorí budú počas pretekov plne k dispozícii.

Dodatočné informácie:

Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať účastníkovi časť štartovného.

Opatrenia COVID-19:

V prípade, že aktuálna situácia spojená so šírením ochorenia COVID-19 si bude vyžadovať zavedenie opatrení v súlade s aktuálnymi nariadeniami Hlavného hygienika SR a Úradu verejného zdravotníctva SR, účasť pretekárov na podujatí môže byť upravená na základe rozhodnutia organizátora, resp. na stanovených epidemiologických a hygienických pravidlách pre organizovanie hromadných športových podujatí.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA