Sociálne siete

DOMOV

Prezidentka vymenovala dvoch rektorov vysokých škôl

STU a VŠEMVS majú nových rektorov.

Zverejnené:

Upravené: 10. septembra 2021 o 21:44

181

Zdroj: prezident.sk

REKLAMA

Tlačová správa

BRATISLAVA – Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala v utorok 7. septembra 2021 dvoch rektorov vysokých škôl. Novým rektorom Slovenskej technickej univerzity sa stal Oliver Moravčík a rektorom Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave Ľuboš Cibák.

Prezidentka v príhovore zdôraznila, že viesť vysokú školu a vystupovať v jej mene, je veľká zodpovednosť nielen voči učiteľom, študentom a zamestnancom vašej školy, ale voči celej spoločnosti. „Do zodpovednej pozície rektorov vstupujete v neľahkej dobe, ktorá v minulom školskom roku viaceré vysoké školy prinútila prejsť do dištančného režimu vyučovania a bolo veľmi ťažké udržať kvalitu výuky, akú dokáže ponúknuť prezenčné vyučovanie.“ 

V tejto súvislosti prezidentka pripomenula výsledky celoslovenského výskumu vysokoškolákov Akademická štvrťhodinka, ktoré potvrdili, že aj keď sa pandémiu podarilo zvládnuť z organizačného hľadiska, kvalita vzdelávania utrpela, a to najmä z pohľadu absencie praxe a praktickej výučby. Naďalej podľa prezidentky zostáva akútnou aj potreba budovať kritické myslenie, pretože len tak sa dokážeme brániť pred dezinformáciami a tzv. alternatívnymi faktami, ktoré už priamo ohrozujú naše zdravie, súdržnosť, ale aj bezpečnosť spoločnosti. „Práve naše univerzity a vysoké školy musia byť laboratóriami, v ktorých sa bude kultivovať zdravý rozum a úcta k pravde. Zároveň by však mali byť príkladom demokratického fungovania a garantovaných akademických slobôd, vrátane práva na slobodné vyjadrovanie a zverejňovanie svojich názorov a práva členov akademickej obce voliť orgány akademickej obce a byť do nich volený. Aj keď tieto práva a slobody musia byť zachované, lebo ide o významný kultúrny a civilizačný výdobytok, akademická samospráva sa nesmie uzavrieť do seba. Systém, v ktorom si akademické prostredie generuje svoje pravidlá musí dbať na to, aby tieto pravidlá obstáli nielen v akademickom prostredí, ale aj z hľadiska celospoločenského.“ 

Prezidentka dodala, že pred vysokými školami stojí veľká výzva: dostať vysokoškolské vzdelávania na úroveň, ktorá umožní premenu Slovenska na vedomostnú a inovačnú spoločnosť. „Ak sa majú naše univerzity a vysoké školy stať kľúčovými centrami rozvoja, potrebujú nový silný impulz na kvalitatívnu zmenu. Máte na čo nadviazať – Slovenská technická univerzita sa v rámci architektúry, stavebníctva, chemického inžinierstva, strojníctva či elektrotechniky v hodnoteniach našej krajiny dlhodobo umiestňuje na najvyšších priečkach. Má množstvo vynikajúcich pedagógov a po absolventoch Vašej univerzity je na trhu práce vysoký dopyt. Oceňujem tiež, že Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy ponúka interdisciplinárny prístup, ktorý študentom a študentkám okrem nosných predmetov umožňuje absolvovať aj základy v oblasti informačných technológií či práva, aby ešte lepšie porozumeli rozhodovacím procesom vo verejnej správe.“ 

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA