Sociálne siete

COVID19

V Častej Papierničke rokoval premiér, minister vnútra a prednostovia okresných úradov

V Častej Papierničke sa 27. – 28. mája uskutočnilo stretnutie prednostov okresných úradov.

Zverejnené:

Upravené: 30. mája 2021 o 12:08

254

heger
Na snímke predseda vlády Eduard Heger (vpravo) a minister vnútra Roman Mikulec, foto: MV SR

REKLAMA

Tlačová správa

BRATISLAVA – Pandemická situácia, povodne, reforma krízového riadenia, boj proti korupcii či aktuálne otázky okresných úradov na úsekoch všeobecnej vnútornej správy boli témami porady prednostov okresných úradov, ktorá sa konala 27.  – 28. mája 2021 v Častej Papierničke. Na úvod stretnutia prišli prednostov OÚ privítať a pozdraviť predseda Eduard Heger, minister vnútra Roman Mikulec a štátny tajomník MV SR Ján Lazar. Informovalo o tom ministerstvo vnútra v tlačovej správe na svojej stránke.

Na stretnutí tiež prebehli debaty týkajúce sa posilnenie riadenia a kontroly odborov katastra zo strany UGKK, financovania OÚ, centier podpory, či problematiky personálnych a sociálnych činností vo vzťahu k OÚ. Hovorilo sa aj o právnom postavení  prednostov a o aktuálnej situácii na klientskych centrách, o riadení  katastrálnych odborov, o témach reštitúcií  a pozemkových úprav.

Prítomní  dostali informácie o príprave aplikácie na sledovanie štatistickej regulácie a riadenia procesu (SPC graf), počtov podaní, časového rozhrania, dĺžky vybavovania, vybraných správnych poplatkov a iné (Dashboard).

„Posledný rok bol maximálne vyčerpávajúci pre nás všetkých. Pandémia COVID 19 spôsobila obrovskú záťaž na fungovanie štátu, ale aj jednotlivých okresných úradov, ktoré sa museli vysporiadať s rozdeľovaním ochranných pomôcok a distribúciou antigénových testov. Vážim si to, ako dokázali zmobilizovať svoje sily a pomôcť nám v mnohých oblastiach boja s pandémiou,“ povedal minister vnútra Roman Mikulec na stretnutí.

Na dvojdňovom stretnutí prednostov sa zúčastnili manažéri ministerstva vnútra:

  • Tomáš Oparty, generálny riaditeľ sekcie ekonomiky MV SR
  • Marián Dritomský, generálny riaditeľ sekcie krízového riadenia MV SR
  • Jozef Halcin, riaditeľ odboru prevencie kriminality KMV SR
  • Jana Vallová, riaditeľka odboru všeobecnej vnútornej správy SVS MV SR
  • Naďa Kurilová, riaditeľka odboru miestnej štátnej správy, samosprávy a zahraničných vzťahov SVS MV SR
  • Michal Marko, riaditeľ osobného úradu MV SR
  • Jozef Maxin, vedúci oddelenia podpory a rozvoja klientskych centier SVS MV SR
  • Jozef Valocký, riaditeľ odboru akvizícií a inovácií Prezídia PZ.

Pozvanie prijali aj  Ján Mrva, predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, a generálny riaditeľ sekcie pozemkových úprav rezortu pôdohospodárstva Róbert Čalfa.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA