Sociálne siete

DOMOV

Zjavenie Pána patrí k najstarším kresťanským sviatkom

Zverejnené:

Upravené: 22. januára 2021 o 10:19

52

large betlehem edddbc
ZDROJ: Unsplash/Nick Fewings

6. január 2021 10:47 SITA, redakcia

BRATISLAVA – Kresťanský sviatok Zjavenia Pána je ľudovo nazývaný aj Traja králi. Obe pomenovania spája zjavenie sa Boha svetu prostredníctvom významných mužov z ďalekých krajov, ktorí nasledovali hviezdu na oblohe. Tá ich mala priviesť k dieťaťu narodenému v Betleheme. Sviatok Zjavenia Pána patrí k najstarším kresťanským sviatkom.

O troch kráľoch sa toho nevie veľa. Biblia spomína mudrcov z východu. Označuje ich gréckym slovom magoi, mágovia, čo vtedy znamenalo prírodovedci, astronómovia. Keďže v tých časoch to bolo významné povolanie, nazývali ich aj kráľmi. V Biblii sa ich presný počet nespomína, odvodzuje sa len z troch darov, ktorými boli zlato, kadidlo a myrha. Nie sú známe ani ich mená, hoci podľa tradície sa volali Gašpar, Melichar a Baltazár. O krajine, z ktorej prišli, sa vedú len dohady. Najpravdepodobnejšie ide o Arábiu, Perziu alebo Chaldejsko.

Podľa Matúšovho evanjelia priviedla troch mudrcov do Betlehema hviezda. V tom čase sa totiž zblížili jasné planéty Saturn a Jupiter v súhvezdí Rýb, čo mohlo vyvolať dojem veľkej žiarivej hviezdy. Astronomický úkaz bol dobre viditeľný práve v Stredomorí.

Počas sviatku Zjavenia Pána sa posväcuje voda, soľ a krieda. Kňazi chodia do príbytkov, ktoré tiež posväcujú, pričom na dvere kriedou napíšu nový letopočet a písmená v tvare 20-C+M+B-20. Písmená značia Christus Mansionem Benedicat – Kristus nech žehná tento dom.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA