Sociálne siete

Ekonomika

Kabinet schválil niekoľkotisícové odmeny pre šéfa Dopravného úradu a podpredsedu regulačného úradu

Zverejnené:

Upravené: 30. januára 2021 o 15:31

241

large DSC  bdfeed
ZDROJ: Archívne foto/SITA/Úrad vlády SR

REKLAMA

9. december 2020 12:00 SITA, redakcia

BRATISLAVA – Vláda na návrh ministerstva dopravy a výstavby schválila niekoľkotisícové odmeny predsedovi Dopravného úradu Pavlovi Hudákovi a podpredsedovi Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad) Jánovi Fľakovi. Kým šéf Dopravného úradu dostane za „kvalitné plnenie služobných úloh a za splnenie mimoriadnych a významných služobných úloh“ celkovo 3 000 eur, tak podpredseda regulačného úradu dostane odmenu vo výške 2 000 eur.

Návrh na udelenie odmien vypracoval rezort na základe zákona o štátnej službe. Ministerstvo odmenu pre Pavla Hudáka odôvodnilo vytvorením a vedením krízového štábu, ktorý zasadal prakticky denne z dôvodu krízovej situácie, ako aj za realizáciu opatrení zameraných na zabránenie šírenia koronavírusu. Odmenu získal okrem iného aj za zmenu organizácie práce a reorganizáciu činností na Dopravnom úrade, permanentnú komunikáciu s medzinárodnými organizáciami či krízové riadenie regulácie a štátneho odborného dozoru leteckej, vodnej a železničnej dopravy na dennej báze. Podľa rezortu odmenu si zaslúžil aj za maximálne úsilie pri riešení mimoriadnych situácií v leteckej, vodnej či železničnej doprave.

Odmenu Jánovi Fľakovi, podpredsedovi regulačného úradu, vysvetlil rezort nastavením systému doručovania pre Slovenskú poštu počas krízovej situácie vyvolanej koronavírusom. Podľa ministerstva odmena mu patrí okrem iného aj za posudzovanie projektu Slovenskej pošty s názvom „Optimalizácia verejnej poštovej siete“, za určenie čistých nákladov univerzálnej služby za rok 2019 a posudzovanie predbežných čistých nákladov univerzálnej služby na rok 2020. Rezort ocenil podpredsedu aj za posudzovanie cenových taríf podľa nariadenia EP a Rady EÚ o službách cezhraničného dodávania balíkov, za koordináciu verejnej konzultácie o hodnotení smernice o poštových službách či za riešenie metodiky merania listových a balíkových zásielok v roku 2020.

Odmena predsedovi Dopravného úradu a podpredsedovi Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb bude financovaná v rámci schváleného limitu na mzdy a platy rozpočtu kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby SR na rok 2020.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA