Sociálne siete

Ekonomika

KPMG chce investovať viac ako 1,3 miliardy eur do aktivít na pomoc planéte

Zverejnené:

Upravené: 13. októbra 2021 o 10:46

246

Ilustračné foto, zdroj: Unsplash/ Micheile Henderson

REKLAMA

Tlačová správa

BRATISLAVA – Spoločnosť KPMG sa plánuje v najbližších troch rokoch sústrediť na zapracovanie princípov spoločenského, sociálneho a environmentálneho riadenia spoločnosti (tzv. ESG). Celosvetové investície do aktivít na podporu udržateľnosti dosiahnu viac ako 1,3 miliardy eur. Tieto zdroje by mali smerovať v prvom rade na vzdelávanie všetkých 227-tisíc zamestnancov spoločnosti, aby boli hlavnými nositeľmi pozitívnych zmien, ktoré majú priniesť lepšiu budúcnosť pre všetkých. Ďalšími prioritnými oblasťami sú vývoj nových technológií, využitie dát a tvorba spoločných riešení so spoločnosťami ako sú Google Cloud či Microsoft. Spomínaná spoločnosť o tom informuje na svojej stránke.

Svet čelí významným krízam na viacerých frontoch, a preto sa spoločnosť rozhodla podľa vlastných slov postaviť agendu ESG do centra všetkých svojich aktivít. „Cieľom globálnej stratégie a prebiehajúceho investičného plánu spoločnosti je, aby sa princípy ESG stali súčasťou firemnej DNA a aj klientskych riešení, aby aj klienti po celom svete s podporou KPMG dosiahli merateľné zmeny,“ píše sa v stanovisku.

„Záleží nám na neustálom napredovaní. To, čo v biznise platilo v minulosti už nebude v budúcnosti fungovať,“ uviedol Bill Thomas, globálny predseda predstavenstva a generálny riaditeľ KPMG. „Naša spoločnosť má globálny dosah, odborné znalosti a významných partnerov. To nám dáva možnosti, ale aj zodpovednosť, aby sme naše postavenie využili na prinášanie riešení a služieb na prekonávanie výziev, ktorým čelí naša planéta a celá spoločnosť,“ dodal.

Do čoho budú investované 1,3 miliardy eur?
  • Každý z 227-tisíc zamestnancov KPMG na svete bude vďaka poskytnutému ESG školeniu ambasádorom pozitívnej zmeny. Za kvalitu budú zodpovedať dve akademické inštitúcie: University of Cambridge Judge Business School a New York University Stern School of Business Executive Education.
  • KPMG v spolupráci so spoločnosťami Google CloudMicrosoft a ServiceNow vyvinie nové nástroje a riešenia na sprehľadnenie a efektívne využívanie údajov. Takéto údaje sa následne využijú na mapovanie ESG cieľov a implementáciu zmien.
  • KPMG vytvorí päť špecializovaných ESG centier. Budú poskytovať poradenstvo ku globálnej dekarbonizácii a budú pomáhať nadnárodným spoločnostiam v plnení ich záväzkov k uhlíkovej neutralite. Poradenský tím Global ESG Advisory sa zároveň bude zameriavať na poradenstvo v oblasti sociálnych výziev a ich riešení.
  • V Európe, Ázii a Tichomorí a Amerike vzniknú tri regionálne centrá tzv. ESG hubs, aby klienti mali okamžitý prístup k aktuálnym informáciám a odborným poznatkom v rámci agendy ESG.

„Toto je dôležitý krok pre našu firmu. Všetci čelíme mnohým výzvam – od zmeny klímy cez sociálnu spravodlivosť až po stratu biodiverzity. Je to pre nás jedinečná príležitosť zapojiť sa do pozitívnych zmien vo svete okolo nás a poskytovať nové riešenia,“ dodáva Kenneth Ryan, riadiaci partner KPMG na Slovensku.

Our Impact Plan

Our Impact Plan je prvým globálnym plánom spoločnosti KPMG v oblasti princípov spoločenského, sociálneho a environmentálneho riadenia spoločnosti (ESG). Spoločnosť KPMG bude v nasledujúcich mesiacoch a rokoch naďalej posilňovať svoje záväzky, ku ktorým sa prostredníctvom plánu zaviazala a inovovať reportovanie o svojom pokroku.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA