Sociálne siete

Ekonomika

Národné centrum zdravotníckych informácií chce posilniť preťažené call centrum

Národné centrum zdravotníckych informácií chce posilniť preťažené call centrum

Zverejnené:

Upravené: 17. januára 2021 o 9:00

75

hack capital uv bsyp FUM unsplash ebcbb
ZDROJ: Ilustračné foto/Unsplash/ Hack Capital

REKLAMA

17. január 2021 09:00 SITA, redakcia

BRATISLAVA – Call centrum Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) je preťažené. Vzhľadom na nedostatočnú kapacitu ho chce NCZI posilniť externým call centrom. Ako vyplýva z oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, národné centrum chce zabezpečiť telefonickú podporu, posilniť nepretržitú prevádzku a manažment infolinky v prípade zvýšeného náporu na celkové call centrum. Predpokladaná hodnota zákazky je 1,26 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk bude cena.

NCZI stanovilo lehotu na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť na 19. februára. Ako vyplýva z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, národné centrum vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. Tá je stanovená vo výške 50-tisíc eur.

Národné centrum zdravotníckych informácií je štátna príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo zdravotníctva SR. Postavenie a úlohy NCZI upravuje zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA