Sociálne siete

Ekonomika

Odložené poistné za mesiace v roku 2020 a 2021? Posúva sa splatnosť

Odložené poistné za mesiace r. 2020 a 2021 nie je potrebné uhradiť do 30. 6. 2021, splatnosť sa postupne posúva.

Zverejnené:

Upravené: 20. mája 2021 o 11:43

143

peniaze bankovky mince euro clanok W bbf
Ilustračné foto, zdroj: Unsplash

REKLAMA

Tlačová správa

BRATISLAVA – Vláda Slovenskej republiky schválila  19. mája 2021 nariadenie, ktorým sa posúva splatnosť poistného na sociálne poistenie za mesiace marec, máj, jún, júl, december 2020 a za mesiace január, február, marec a apríl 2021. Pôvodne mali zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) odložené poistné za tieto mesiace uhradiť do 30. júna 2021, podľa nového nariadenia vlády sa im však táto lehota postupne posunie o tri mesiace až do roku 2023.

Nové lehoty splatnosti poistného na sociálne poistenie za zamestnávateľa a za SZČO sú:

  • za marec 2020 do 30. septembra 2021
  • za máj 2020 do 31. decembra 2021
  • za jún 2020 do 31. marca 2022
  • za júl 2020 do 30. júna 2022
  • za december 2020 do 30. septembra 2022
  • za január 2021 do 31. decembra 2022
  • za február 2021 do 31. marca 2023
  • za marec 2021 do 30. júna 2023
  • za apríl 2021 do 30. septembra 2023

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že nariadenie vlády o týchto lehotách nadobudne účinnosť dňom zverejnenia v Zbierke zákonov.

Odvádzatelia, ktorí predložili Sociálnej poisťovni čestné vyhlásenie, preukazujúce splnenie podmienok pre možnosť odkladu splatnosti poistného za mesiac marec, máj, jún, júl, december 2020, január, február, marec a apríl 2021, už nemusia predkladať Sociálnej poisťovni ďalšie čestné vyhlásenie k predĺženiu splatnosti za tieto mesiace, ani žiadne iné dokumenty.

K predĺženiu splatnosti na základe nariadenia vlády dôjde automaticky.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA