Sociálne siete

Ekonomika

Súkromná firma plánuje v Banskej Bystrici investovať do obytného súboru 12 mil. eur

Borovicový Háj v mestskej časti Sásová má pozostávať zo siedmich bytových domov a rodinných radových domov.

Zverejnené:

49

large markus spiske peniaze unsplash bd
Ilustračné foto, zdroj: Unsplash/Markus Spiske

SITA

BANSKÁ BYSTRICA – Sedem bytových domov a 26 rodinných domov v radovej zástavbe plánuje v rámci nového obytného súboru Borovicový Háj vybudovať v Banskej Bystrici súkromná spoločnosť BLJ, s.r.o.. Ako vyplýva zo zámeru, ktorý predložila firma na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA), predpokladané investičné náklady na realizáciu sú 12 mil. eur. Investor chce s výstavbou obytného súboru začať ešte v tomto roku a ukončenie predpokladá v roku 2022.

Obytný súbor má byť urbanisticky pričlenený k sídelnému útvaru mesta časť Sásová. Situovaný bude na severovýchodnom okraji mesta, kde ho z juhovýchodnej a južnej strany ohraničí existujúca bytová zástavba ulice Tatranská v mestskej časti Sásová. Podľa zámeru je plánovaná výstavba v súlade s územným plánom mesta Banská Bystrica. Celková plocha pozemkov je 18 329 metrov štvorcových, na ktorých bude v siedmich maximálne šesťpodlažných bytových domoch celkom 322 bytových jednotiek a 26 rodinných domov v radovej zástavbe.

Pri domoch má byť vytvorených 381 parkovacích miest. „Základ dopravnej obsluhy riešeného územia tvorí navrhovaná obslužná komunikácia prepájajúca Rudohorskú ulicu s cestou na Šachtičku,“ uvádza sa v zámere k dopravnému riešeniu areálu pre osobnú dopravu.

Podľa obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica bola spoločnosť BLJ, s.r.o. založená v roku 2007 so základným imaním 6 639 eur. Ako prvú činnosť má firma v registri uvedený prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA