Sociálne siete

Ekonomika

Zapojte sa do ankety o najkrajšiu poštovú známku

Zverejnené:

Upravené: 3. mája 2021 o 10:51

159

slovenska posta
zdroj: Slovenská pošta

REKLAMA

Tlačová správa

BRATISLAVA – Zapojte sa do ankety o najkrajšiu poštovú známku a navrhnite, čo by ste chceli zobraziť na slovenských známkach v budúcich rokoch. Svoje tipy môžete posielať do konca júla. Verejnú anketu o najkrajšiu slovenskú poštovú známku a najkrajšiu obálku prvého dňa (FDC) vydanú v roku 2020 vyhlasuje Zväz slovenských filatelistov v spolupráci so Slovenskou poštou a filatelistickým portálom www.postoveznamky.sk.

Účastníci ankety odpovedia na otázku: „Ktorú slovenskú poštovú známku za rok 2020 považujete za najkrajšiu?“ Okrem toho môžu zodpovedať aj ďalšie dve otázky: „Ktorú obálku prvého dňa (FDC) vydanú v roku 2020 považujete za najkrajšiu?“ a „Aký námet navrhujete spracovať na slovenských známkach v budúcich rokoch?“

V odpovedi je potrebné uviesť len jednu známku, resp. obálku prvého dňa. Záujemcovia sa môžu zapojiť cez anketový formulár www.slovenskafilatelia.sk/anketa-2020, emailom s kontaktnými údajmi na adresu anketa@slovenskafilatelia.sk alebo poštou na adresu: Zväz slovenských filatelistov, Radlinského 9, 812 11 Bratislava 1, pričom tiež nezabudnite uviesť svoje kontaktné údaje.

Každý účastník ankety s platným hlasom získa poštový lístok vydaný Slovenskou poštou s prítlačou najkrajšej známky roku a poďakovaním od organizátorov, pečiatkovaný príležitostnou poštovou pečiatkou k vyhláseniu výsledkov ankety. Vydané známky si môžete pozrieť na www.pofis.sk a www.postoveznamky.sk.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA