Sociálne siete

DOMOV

Externé maturity sú zrušené, písomná a ústna maturita však bude

Zverejnené:

Upravené: 22. januára 2021 o 14:52

70

large maturita fbdcb
ZDROJ: SITA/Martin Havran

REKLAMA

5. január 2021 09:45 SITA, redakcia

BRATISLAVA – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) ruší externú časť maturity. Presný termín písomnej časti oznámia do 31. marca 2021. Ako informoval rezort v tlačovej správe, písomná forma internej časti maturitnej skúšky, teda sloh by sa mala uskutočniť v termíne po 12. apríli. S ústnou formou internej časti maturitnej skúšky ministerstvo počíta v termínoch od 17. mája 2021. Dopĺňa, že v prípade potreby, môže trvať dva týždne. Zmeny nastali aj v testovaní piatakov a deviatakov základných škôl, prijímacích konaniach na stredné školy či v klasifikácii žiakov na polroka.

„Touto cestou aj vyzývame školy, aby v obsahu maturitných otázok zohľadnili dištančné vzdelávanie a mieru, v akej prebrali v tomto čase jednotlivé učivo. V zmysle vyhlášky môžu toto učivo začleniť do maturitnej skúšky aj v zúženom rozsahu,“ zdôraznil Gröhling.

Ministerstvo ruší aj testovanie pre žiakov piateho ročníka Testovanie 5 a termín testovania deviatakov Testovanie 9 sa uskutoční v termíne 9. – 10. júna s náhradnými termínmi 24. júna a 25. júna.

Zmena nastane vzhľadom na aktuálnu situáciu aj pri pravidlách pri klasifikácii žiaka. „Termín na vyskúšanie a hodnotenie za prvý polrok sa predlžuje do 31. marca. Učitelia tak nemusia prvé týždne po otvorení škôl mať pocit, že treba „naháňať známky“. Nie je to potrebné. Ak má žiak známky z prvého polroku a je potrebné, aby získal ďalšiu známku, je možné ho do 31. marca hodnotiť,“ vysvetlil Gröhling. Žiakovi bude následne táto známka zapísaná do prvého polroka a bude mu uzavretá konečná známka za prvý polrok.

V prípade prijímacích konaní na stredné školy sa tie štandardné uskutočnia v prvom termíne 3. mája alebo podľa potreby aj 4. mája 2021. V druhom termíne sa budú konať 10. mája či 11. mája. Talentové prijímacie skúšky by sa mali zorganizovať v prvom termíne 5. mája alebo podľa potreby aj 6. a 7. mája 2021. Ich druhý termín je naplánovaný na 12. mája prípadne 13. a 14. mája.

Plošné pretestovanie škôl sa presunulo na termín 22. – 24. januára 2021

Plošné pretestovanie škôl sa presunulo na termín 22. – 24. januára 2021. Informovalo o tom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) v tlačovej správe. Zároveň zdôraznilo, že podmienky pri otvorení škôl budú závisieť od vývoja situácie. Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) v uplynulých dňoch inicioval zasadnutie konzília epidemiológov, hlavného hygienika SR ako aj ministra zdravotníctva, aby sa dohodli na spoločnom odporúčaní pre nástup žiakov do škôl. Tiež zorganizoval stretnutie s primátormi 70 najväčších miest na Slovensku, zástupcami samospráv a zriaďovateľmi, aby zistil ich pripravenosť.

Po ukončení lockdownu od 25. januára sa materské školy otvoria v štandardnom režime ako aj prvý stupeň základných škôl. Avšak rezort odporúča pre materské školy a prvý stupeň ZŠ pretestovanie zamestnancov a rodičov. Dodal, že druhý stupeň ZŠ by mal prejsť na prezenčnú formu vzdelávania. ÚVZ SR v tomto prípade určí vyhláškou pretestovanie žiakov druhého stupňa ZŠ a zamestnancov školy. Aj stredné školy by sa mohli otvoriť za podmienky pretestovania študentov a zamestnancov podľa vyhlášky ÚVZ SR. Preto sa presunulo plošné pretestovania z pôvodného termínu 8. – 10. januára na 22. – 24. januára 2021.

Ministerstvo priblížilo, že materské školy od 4. januára pokračujú v aktuálnom režime, v ktorom môžu byť buď uzatvorené alebo otvorené iba pre rodičov z kritickej infraštruktúry alebo tých, ktorí nemôžu vykonávať prácu z domu. Základné a stredné školy majú naďalej do 10. januára prázdniny. Všetky školy by mali od 11. januára pokračovať v dištančnom spôsobe výučby. Materské školy by však mali naďalej fungovať pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a tých, ktorí nemôžu pracovať z domu. „Zriaďovateľom odporúčame otvoriť školské kluby detí najmä pre deti zdravotníkov, ako aj pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry či pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. Od 11. do 18. januára bude vyplácaná pandemická OČR. Zriaďovateľom zároveň odporúčame pretestovať všetkých zamestnancov, pričom náklady im budú preplatené,“ upresnil Gröhling.

Rezort predpokladá, že od 18. januára by sa mal obnoviť vyučovací proces pre prvý stupeň ZŠ a špeciálne školy. Odporúča však pretestovať rodičov aj zamestnancov. Rodičia budú mať možnosť naďalej ospravedlniť dieťa na päť vyučovacích dní po sebe. Žiak by tak mohol ostať doma až do konca lockdownu. Študenti druhého stupňa ZŠ a SŠ pokračujú vo svojom vzdelávaní dištančne. Otvoriť by sa však mohli končiace ročníky SŠ, ak by sa pretestovali žiaci a zamestnanci školy v závislosti na príslušnej vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR).

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA