Sociálne siete

DOMOV

Mestá a obce majú najčastejšie problém s drobným odpadom a čiernymi skládkami

Zverejnené:

Upravené: 24. januára 2021 o 23:21

212

john cameron kp Pu WP Vm U unsplash dd
ZDROJ: Ilustračné foto/Unsplash/John Cameron

REKLAMA

11. december 2020 15:00 SITA, redakcia

BRATISLAVA – Mestá a obce majú najčastejší problém so znečisťovaním drobným odpadom a zakladaním čiernych skládok. Vyplýva to z prieskumu „Bezpečná samospráva“ Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktorý sa uskutočnil od 7. septembra do 9. októbra 2020 na reprezentatívnej vzorke 516 respondentov. Ako uviedol v tlačovej správe ústredný riaditeľ kancelárie ZMOS Michal Kaliňák, medziobecná spolupráca je potrebná aj v oblasti verejného poriadku. Z hľadiska finančnej podpory to tak vidí 36,2 percenta a z hľadiska spolupráce polícii susediacich samospráv takmer 20 percent. Takmer 16 percent samospráv má jednu či viac lokalít s výrazne vyššou drobnou kriminalitou a u troch percent je drobná kriminalita na vysokej úrovni. Vyše 78 percent predstaviteľov miest a obcí uviedlo, že drobná kriminalita je v ich samospráve na zanedbateľnej úrovni.

Pre 21,5 percenta samospráv je problémom to, že ľudia znečisťujú verejné priestranstvá drobným odpadom, akými sú ohorky z cigariet či obaly od cukroviniek. Pomerne rovnaká skupina samospráv (21, 2 percenta) vníma ako problém zakladanie čiernych skládok. S parkovaním na nevhodných miestach, akými sú prechody pre chodcov, chodníky či trávniky, bojuje 11,5 percenta samospráv. Odchyt túlavých zvierat označilo za problematické 10,6 percenta respondentov. Menej ako desať percent samospráv uviedlo, že ich trápi vandalizmus (8,4 percenta), požívanie alkoholu či drog na verejnosti (7,6 percenta) či nedodržiavanie nočného kľudu (7,4 percenta). Niektoré mestá a obce však riešia aj záškoláctvo, predaj psychotropných látok, sprejerstvo, bezdomovectvo, obťažovanie, žobranie či pouličné krádeže.

Z prieskumu vyplynulo, že viac ako polovica miest a obcí nemá kamerový monitorovací systém. Vo vlastnej réžii ho má 1,2 percenta samospráv. Väčšina (21,6 percent) využíva systém polície a pre 19, 6 percenta opýtaných tento systém pre samosprávu prevádzkuje iný subjekt. Takmer 29 percent kamerový systém nemá, ale plánuje ho zaviesť. Kamerový systém sa pritom osvedčil u 84,2 percenta respondentov. Všetky kľúčové zóny na území samosprávy vedelo pokryť 11,6 percenta samospráv.

Predseda ZMOS Branislav Tréger uviedol, že vďaka výsledkom z prieskumov dokážu jasne formulovať východiská a aktívne sa zapájať to tvorby konkrétnej legislatívy. „Napokon, získané údaje ukázali oprávnenosť našich požiadaviek napríklad na riešenie problémov súvisiacich s objektívnou zodpovednosťou,“ povedal. Primátorka Prešova Andrea Turčanová reagovala, že príprava zákona o spoločnej zodpovednosti je dôležitá, pretože mestským a obecným políciám rozviaže ruky pri riešení viacerých problémov súvisiacich s ochranou verejného poriadku.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA