Sociálne siete

DOMOV

Nesieťové škôlky sa už môžu registrovať do siete škôl a pomôcť tak rodičom a obciam

Zverejnené:

Upravené: 15. júla 2021 o 7:37

104

large skolka fadb
Ilustračné foto, zdroj: Unsplash

REKLAMA

Tlačová správa

BRATISLAVA  – Povinné predprimárne vzdelávanie budú môcť deti od 1. septembra 2021 plniť v materských školách zaradených v sieti škôl a školských zariadení (zriadené obcou alebo mestom, cirkevné a súkromné), zariadeniach predprimárneho vzdelávania registrovaných ministerstvom školstva a individuálnou formou. Rezort školstva aktuálne finalizuje registrovanie škôl, ktoré majú záujem o zaradenie do siete škôl. Možnosť prihlásiť sa majú aj nesieťové materské školy, ktoré chcú pôsobiť ako sieťové, a to prostredníctvom formulára zverejneného na stránke ministerstva. Informáciu priniesol rezort školstva na svojej stránke.

Ministerstvo chce pomôcť rodičom a samosprávam aj tým, že poskytlo finančnú pomoc päť miliónov eur na zabezpečenie miest pre päťročné deti, ktoré v septembri nastupujú do materských škôl. Z tejto sumy sú finančné prostriedky vo výške 2 miliónov eur určené na vytváranie nových tried so súhlasom príslušného RÚVZ, ktoré budú slúžiť na zabezpečenie povinného predprimárneho vzdelávania. Ďalšie 3 milióny eur sú vyčlenené na organizačné zabezpečenie chodu materských škôl (na mzdy zamestnancov). Cieľom je poskytnúť predškolákom povinné predprimárne vzdelávanie aj v tých obciach a mestách, ktoré nedokázali vytvoriť dostatočné kapacity pre povinné predprimárne vzdelávanie.

„Od septembra minulého roku sme s ohľadom na národnú štatistiku a metodiku zberu dát urobili prehľad o lokalitách, v ktorých je najväčší problém s voľnými miestami pre deti. Nová trieda sa zakladá spravidla pri počte desať detí. Ak bolo v niektorej lokalite viac ako deväť detí, ktoré by mali nastúpiť do povinného predprimárneho vzdelávania, zaradili sme ju k potenciálne problematickým. Celkovo sme takto vytipovali 126 oblastí,“priblížil minister školstva Branislav Gröhling.

Pre rezort školstva je zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania prioritnou úlohou. Na zabezpečenie plynulého začiatku plnenia povinného predprimárneho vzdelávania bude slúžiť aj príspevok na dopravné pre deti, pre ktoré bude predprimárne vzdelávanie povinné, aby sa uľahčila dochádzka všetkých týchto detí do materských škôl, aj napríklad do susednej obce, v ktorej sídli materská škola.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA