Sociálne siete

DOMOV

Tehotenské štipendium bolo vyplatené už viac ako 600 študentkám

Zverejnené:

Upravené: 16. júla 2021 o 15:52

53

large markus spiske peniaze unsplash bd
Ilustračné foto, zdroj: Unsplash/Markus Spiske

REKLAMA

Tlačová správa

BRATISLAVA – Od apríla 2021 vstúpili do účinnosti novely zákonov, ktoré umožňujú stredným a vysokým školám priznať a vyplatiť tehotným plnoletým žiačkam a študentkám tehotenské štipendium. Jeho výška je legislatívne stanovená na 200 eur mesačne. Informoval o tom rezort školstva na svojej stránke.

Tehotenské štipendium má slúžiť predovšetkým na pokrytie zvýšených výdavkov spojených so zdravotným stavom stredoškolskej alebo vysokoškolskej študentky. Určené je však aj na zabezpečenie špeciálnych materiálnych potrieb a na prípravu narodenia dieťaťa, ako sú výdavky na stravu či ošatenie.

Doteraz bolo tehotenské štipendium vyplatené viac ako 600 študentkám v celkovej výške takmer 160-tisíc eur. Nárok na štipendium má tehotná študentka vysokej školy alebo plnoletá žiačka strednej školy, ktorá má trvalý pobyt v Slovenskej republike. Priznáva sa na základe písomnej žiadosti žiačky alebo študentky, ktorej prílohou je lekárske potvrdenie o tom, že sa začal 27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom a potvrdenie Sociálnej poisťovne, že jej nevznikol nárok na výplatu tehotenského.

O priznaní tehotenského štipendia študentke vysokej školy rozhoduje rektor alebo, ak to ustanoví štatút vysokej školy, dekan fakulty. V prípade žiačky strednej školy ho priznáva riaditeľ školy.

Tehotenské štipendium sa vypláca aj počas letných prázdnin, teda aj v mesiacoch júl a august.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA