Sociálne siete

DOMOV

Rezort pokračuje v premene Slovenskej akadémie vied

Zverejnené:

Upravené: 27. mája 2021 o 11:23

248

SAV slovDEF
Logo SAV

REKLAMA

Tlačová správa

BRATISLAVA – Kabinet v stredu 26. mája schválil dva zákony z dielne rezortu školstva, ktoré umožnia zavŕšiť zmenu hospodárskej formy ústavov Slovenskej akadémie vied. Po schválení navrhovanej legislatívy parlamentom budú môcť ústavy SAV hospodáriť samostatne, jednoduchšie spolupracovať s univerzitami aj komerčnými firmami či ponúkať atraktívnejšie podmienky pre mladých vedcov. Informoval o tom tlačový odbor ministerstva na svojej stránke.

Vláda SR včera schválila dva návrhy zákonov z dielne ministerstva – novelu zákona o Slovenskej akadémii vied a novelu zákona o verejnej výskumnej inštitúcii. „Tieto zákony dovršujú proces transformácie ústavov Slovenskej akadémie vied, umožnia zmenu hospodárskej formy zo štátnych rozpočtových alebo príspevkových organizácií na verejné výskumné inštitúcie. Je to forma vhodnejšia pre organizáciu zabezpečujúcu verejný záujem a špeciálne šitá na mieru zabezpečovania tohto záujmu v oblasti výskumu, vývoja, vedy a techniky,“ uviedol po rokovaní vlády štátny tajomník ministerstva školstva pre vedu, výskum a inovácie Ľudovít Paulis.

Verejné výskumné inštitúcie sa automaticky stanú súčasťou ekosystému evidencie a hodnotenia výskumnej činnosti podobne ako vysoké školy. V inštitúciách bude zastúpená externá zložka vo vedeckej aj dozornej rade. Zároveň sa na úrovni SAV posilní úloha verejnosti formou posilnenia právomoci vedeckej rady, ktorej časť bude voliť Rada vlády pre vedu techniku a inovácie.

Cieľom pripravených reforiem je dosiahnuť hospodársku transformáciu organizácií SAV tak, aby mali lepšiu možnosť sa flexibilne zapájať do výskumno-vývojového ekosystému, spolupracovať s vysokými školami a zapájať sa do podnikového vývoja a inovácií. Očakáva sa tiež väčšie otvorenie organizácií SAV verejnosti či ich zapojenie do širšieho ekosystému výskumu, vývoja a inovácii. „Verím, že výsledkom bude to, že SAV a jej ústavy budú vedieť lepšie napĺňať svoju funkciu, teda dodávať verejnosti, a v spolupráci s verejnosťou, výskumné a vedecké výsledky,“ dodal štátny tajomník Paulis.

Transformáciu ústavov SAV sa snažila realizovať už predchádzajúca vláda, proces sa však zablokoval. Nové vedenie ministerstva školstva založilo prípravu premeny na intenzívnej komunikácii s akademickými partnermi, najmä snemom, predsedníctvom aj samotnými ústavmi SAV.

Verejnoprávna forma je pre nás oveľa prijateľnejšia ako štátna forma, v ktorej sme sa pohybovali doposiaľ – už aj preto, že máme verejné vysoké školy, s ktorými sa nám bude lepšie spolupracovať, okolité akadémie vied majú tiež podobný verejnoprávny charakter a umožní nám to tiež jednoduchší pohyb v európskych projektoch,“ zdôraznil predseda SAV Pavol Šajgalík. Schválenie zákonov zároveň označil za významnú etapu na ceste k zaradeniu Slovenskej akadémie vied medzi štandardné vedecké inštitúcie v rámci európskeho výskumného priestoru.

Transformácia ústavov SAV sa očakáva k 1. januáru 2022.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA