Sociálne siete

DOMOV

Slovenská pošta vydáva známku s portrétom V. Machaja a kolážou jeho diel

Zverejnené:

Upravené: 25. januára 2021 o 11:08

229

FDC cdbaa
ZDROJ: Slovenská pošta

REKLAMA

4. december 2020 10:45 Martina Baumann

BRATISLAVA – Slovenská pošta vydáva dnes 4. decembra poštovú známku „Deň poštovej známky: Vladimír Machaj (1929 – 2016)“ s nominálnou hodnotou 0,80 eura. Portál GlobalNews o tom informovala Iveta Dorčáková, hovorkyňa pošty. Motívom spomínanej známky je portrét dlhoročného známkového tvorcu Vladimíra Machaja a zároveň aj koláž jeho diel.

„Poštová známka s rozmermi 44,1 × 26,5 mm, vrátane perforácie, vychádza vo forme tlačového listu s 30 známkami a 30 kupónmi rozmeru 22 × 26,5 mm, vrátane perforácie,“ informuje ďalej Dorčáková.

Na kupóne sa nachádza dielo V. Machaja zobrazujúce mačky. Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC s dátumom 4. 12. 2020 a domicilom mesta Martin. Motívom prítlače FDC obálky je dielo V. Machaja „Let Daidala a Ikara“. Motívom FDC pečiatky je vtáčik.

Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, FDC a FDC pečiatky s použitými dielami Vladimíra Machaja je Doc. akad. mal. Martin Činovský ArtD.

Kto je Vladimír Machaj?

Vladimír Machaj (1929 – 2016), akad. maliar, grafik, známy a oceňovaný ilustrátor najmä detskej knihy a rozprávok, sa v roku 1996 pomerne nečakane, s odstupom 40 rokov od štúdia úžitkovej grafiky, predstavil ako autor poštovej známky. V rokoch 1949 – 1956 študoval na Vysokej škole umeleckopriemyselnej v Prahe u Antonína Strnadela v špeciálnom ateliéri pre úžitkovú grafiku a absolvoval aj semestre štúdia známkovej tvorby pod odborným vedením Cyrila Boudu.

Desaťročia sa prioritne venoval ilustrácii a knižnej tvorbe. Pôsobil ako výtvarný redaktor vydavateľstva Mladé letá, ilustroval mnohé publikácie, kultové tituly detskej literatúry, knihy rozprávok, báje a povesti, knižky pre najmenších i diela svetovej literatúry. Za ilustračnú tvorbu získal najvýznamnejšie československé, slovenské i medzinárodné ocenenia.

Pre slovenskú známkovú tvorbu v nasledujúcich rokoch vytvoril kolekciu desiatich známok. Po známkach s motívom kamzíka, zubra, muflóna, lesných plodov i niekoľko emisií s námetom ochrany prírody a známky na pozdravy k sviatkom.

Môžeme u neho hovoriť o nadväznosti na tradíciu vytvárať známku ako aplikovanú grafiku vysokej umeleckej úrovne. Machaj vytvára známku s pochopením pre špecifiká tejto maloformátovej grafiky, komplexne, obrazové i písmové zložky vyvážene, v jednotiacej zväčša jednomotívovej kompozícii a prekreslených detailoch. V jeho tvorbe nachádzame lyricko-poeticky ladené emisie Veľká noc a Vianoce, romantizujúce prírodné scenérie, ako aj presnou vedeckou akríbiou vykreslené chránené rastliny a živočíchy. V tomto zmysle upúta najmä štvorznámková emisia Európska mačka divá, vydaná v medzinárodnej emisii WWF (Svetový fond ochrany prírody), ktoré zobrazujú ohrozené živočíšne druhy. Machaj popri výstižnom zobrazení mačky vytvoril i emotívne podfarbené portréty tohto vzácne sa vyskytujúceho endemitu ako pôsobivé vyjadrenie svojho vzťahu k prírode.

Pomerne početná známková tvorba tohto legendárneho ilustrátora i keď sa jej aktívne začal venovať až v neskoršom období, hoci k nej nikdy nestratil vzťah, je integrálnou súčasťou jeho grafického diela a originálnym autorským príspevkom, umeleckým vkladom do známkovej tvorby Slovenska.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA