Sociálne siete

DOMOV

UK spúšťa grantovú schému pre študentské spolky

Zverejnené:

Upravené: 3. októbra 2021 o 16:51

55

UK bratislava
Univerzita Komenského v Bratislave, foto: GlobalNews

REKLAMA

Tlačová správa

BRATISLAVA – Univerzita Komenského tento rok rozdelí 25-tisíc eur študentským spolkom na projekty, ktorých cieľom je posilniť komunitný aspekt študentského života. Nová grantová schéma je výsledkom série stretnutí rektora Mareka Števčeka so zástupcami študentských spolkov a iniciatív, ktoré pôsobia na 13 fakultách UK. Informuje o tom univerzita na svojej stránke.

„Študentské spolky a aktivity zohrávajú na univerzite nezastupiteľnú úlohu. Slúžia ako inkubátory skvelých nápadov, pomáhajú študentom vytvoriť si sieť profesionálnych kontaktov a prinášajú skúsenosti, ktoré aktívni študenti neskôr bohato zúročia v rámci svojho profesijného rastu,“ povedal rektor Števček. „Na našej univerzite pôsobí viacero spolkov, ktoré odvádzajú skvelú prácu a pomáhajú rozvíjať akademický život mladých ľudí nad rámec univerzitného kurikula. Mnohé výnimočné nápady však brzdí nedostatok financií. Preto som rád, že môžem oznámiť splnenie svojho sľubu a ohlásiť túto celouniverzitnú grantovú schému zameranú práve na študentské spolky a iniciatívy.“

Cieľom grantovej schémy je podporiť napríklad športové a kultúrne aktivity, vydávanie študentských časopisov či informačných portálov, organizovanie študentských konferencií, seminárov, diskusných klubov či pracovných dielní, ale aj projektov, ako sú napríklad komunitné záhrady či oddychové priestory. Univerzita však uvíta aj akékoľvek ďalšie dobré nápady, ktoré môžu prispieť k naplneniu poslania univerzity.

Grantová schéma je usporiadaná tak, aby bola čo najprístupnejšia – stačí spísať jednoduchú žiadosť a doručiť ju do 31. októbra 2021 na adresu kancelárie rektora. O podporu môžu požiadať formálne spolky – právnické osoby, ako aj iniciatívy bez právnej subjektivity. Projekty posúdi komisia, v ktorej bude zastúpená aj študentská časť Akademického senátu UK. Výsledný zoznam podporených projektov zverejní univerzita v priebehu novembra 2021.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA