Sociálne siete

DOMOV

Výskum UNIZA: Čistejšie ovzdušie pre mestá a kraje

Svetový DEŇ ZEME sa začal oslavovať v roku 1970 ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Pripomíname si ho 22. apríla.

Zverejnené:

Upravené: 22. apríla 2021 o 11:33

211

UNIZA v areali lesoparku
UNIZA v areáli lesoparku, zdroj: UNIZA

REKLAMA

Tlačová správa

BRATISLAVA – Na plnohodnotný a zdravý život potrebujeme kvalitné životné podmienky. Deň Zeme je medzinárodne motivovaný sviatok, ktorý nám pripomína našu závislosť na zemských zdrojoch a upozorňuje nás na dopady ľudskej činnosti na životné prostredie. Univerzitné prostredie Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA) prostredníctvom technologických zlepšení prispieva k riešeniu problému znečisťovania, úspešne dokončilo výskum v medzinárodnom projekte AIR TRITIA. Informovala o tom Adriana Valentovičová z UNIZA.

Výsledky tri a pol ročnej práce na projekte AIR TRITIA fungujú podľa nej ako otvorený expertný systém riadenia kvality ovzdušia (AQMS) podporený vedeckými poznatkami. Najvýznamnejšími výstupmi projektu sú stratégie riadenia kvality ovzdušia a akčné plány pre všetky kraje, vojvodstvá a pilotné mestá zúčastnené v projekte. Medzinárodný projekt bol ukončený v novembri 2020.

Pre stratégiu bolo ponúknutých 90 druhov opatrení, z ktorých bolo možné vyberať kombinácie podľa situácie vyhovujúcej potrebám mesta/kraja/vojvodstva. Opatrenia, ktoré sú pre mesto/kraj/vojvodstvo preferované, boli následne rozpracované a namodelované v systéme AQMS. Z opatrení si každý kraj/mesto vytvoril svoj konkrétny Akčný plán.

Mesto Žilina pracuje na zlepšení stavu ovzdušia a výstupy projektu sú mu nápomocné pri rozhodovacích procesoch, dokonca budú bližšie k občanovi – budú prepojené na stránku mesta Žilina. Hlavnou inováciou projektu je uplatnenie spoločného prístupu k riadeniu kvality ovzdušia na medzinárodnej úrovni, nielen na lokálnej úrovni mesta.

Pre samosprávy sú tieto materiály veľmi dôležité. Získali nielen zhodnotenie súčasného stavu, ale aj predikciu pre najbližšie roky, ako smerovať k zlepšeniu stavu kvality ovzdušia. Taktiež vedia na ich základe kvalifikovane rozhodovať pri vydávaní povolení. Komplexný systém riadenia kvality AQMS je dostupný na https://aqms.vsb.cz/. Mestá zúčastnené priamo na riešení projektu sú Žilina, Ostrava, Opava, Opole a Rybnik.

Výstup z časti Predpovedný systém varovania – PWS, ktorý poskytuje aktuálne informácie o predpokladanom znečistení ovzdušia počas nasledujúcich 48 hodín je dostupný na http://air-tritia-test.herokuapp.com/sk. Keď SHMU vyhlási smogovú situáciu alebo varovanie pre mesto, na tomto odkaze si vieme pozrieť veľmi aktuálne a presné  informácie.

Dosiahnuté výsledky sú publikované v monografii Riadenie kvality ovzdušia a Atlas ovzdušia regiónu TRITIA. Obe knihy prinášajú aj praktické výstupy a môžu byť inšpiratívnym príkladom pre tvorivých a zvedavých študentov.

Medzinárodný projekt AIR TRITIA zameraný na kvalitu ovzdušia v pohraničnom regióne TRITIA (Žilinský samosprávny kraj, Moravsko-sliezskeho kraj, Sliezske vojvodstvo a Opolské vojvodstvo) riešilo konzorcium zo Slovenska, Poľska a Českej republiky. Na projekte spolupracovalo pätnásť projektových partnerov z regiónu, Žilinskú univerzitu v Žiline reprezentovala Stavebná fakulta a Výskumné centrum, zastúpené bolo aj mesto Žilina a ŽSK.

 

 

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA