Sociálne siete

DOMOV

Žiaci môžu na opakovanie učiva využiť elektronické testy

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania sprístupnil do 23. marca databázu elektronických testov v systéme e-Test základným a stredným školám.

Zverejnené:

Upravené: 10. februára 2021 o 15:21

98

ziaci scaled
Ilustračná foto, SITA/Martin Medňanský

SITA

BRATISLAVA – Žiaci môžu využiť elektronické testy na opakovanie a upevňovanie vedomostí počas dištančného vzdelávania. Informoval o tom odbor komunikácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) sprístupnil do 23. marca databázu elektronických testov v systéme e-Test základným a stredným školám. Testy by mali overiť vedomostí žiakov z matematiky a slovenčiny na slovenských aj maďarských školách a zistiť čitateľskú a matematickú gramotnosť. Žiaci si môžu zopakovať aj anglický a ruský jazyk. Svoje predbežný výsledok sa dozvedia okamžite po ukončení testu.

„Školám odporúčame, aby tieto testy využívali na opakovanie a upevňovanie učiva so žiakmi počas dištančného vzdelávania. Tiež je to príležitosť na prehĺbenie medzipredmetových vzťahov, keďže v ponuke sú aj e-testy na kľúčové gramotnosti,“ povedala riaditeľka NÚCEM Romana Kanovská. Doplnila, že neodporúčajú využívať výsledky testov na známkovanie žiakov, keďže každý mal odlišné podmienky na domáce vzdelávanie. Výsledky však podľa nej môžu byť spätnou väzbou na vyrovnávanie rozdielov v úrovni vedomostí žiakov počas dištančného vzdelávania.

Ministerstvo priblížilo, že pre piatakov a siedmakov na základných školách sú pripravené testy z matematiky, pre ôsmakov zasa test zo slovenského jazyka a literatúry. Pre žiakov na školách s vyučovacím jazykom maďarským pripravili testy z maďarského jazyka aj zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry. Podľa rezortu školstva sú všetky testy vhodné aj pre žiakov ekvivalentných ročníkov osemročných gymnázií.

NÚCEM pre stredoškolákov z gymnázií aj stredných odborných škôl vytvoril testy, v ktorých si môžu študenti overiť svoje vedomosti a schopnosť porozumieť rôznym textom v testoch čitateľskej gramotnosti. Druháci na stredných školách si môžu vyskúšať aj test z matematickej gramotnosti. Tretiaci si môžu napísať test zo slovenského alebo maďarského jazyka a literatúry. Stredoškoláci si môžu overiť aj jazykové kompetencie nielen v testoch z anglického jazyka na úrovniach B1 aj B2 ale aj z ruského jazyka na úrovni B1.

Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) uviedol, že ide o možnosť, ako si môže žiak preveriť svoje vedomosti z danej oblasti. „Netreba zabúdať, že test nie je všetko. Je to iba pomôcka, ktorá nám ukáže, ktoré témy ovládame dobre a ktoré vedomosti je treba si upevniť. Je to aj jeden zo spôsobov, ako sa pripraviť na návrat do školy či na prijímacie skúšky alebo maturity,“ zdôraznil

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA