Sociálne siete

DOMOV

Žiaci sa môžu do 30. júna prihlásiť do výboru pre zmeny vo vzdelávaní

K zmenám v školstve prispejú okrem učiteľov a odborníkov aj samotní žiaci. Od 13. júna do 30. júna sa môžu žiaci prihlásiť do Žiackeho poradného výboru.

Zverejnené:

Upravené: 28. júna 2021 o 11:15

148

pocitac
Ilustračné foto, zdroj: Unsplash/John Schnobrich

REKLAMA

Tlačová správa

BRATISLAVA – Žiacky poradný výbor bude fungovať ako miesto, kde môžu aktívni žiaci prichádzať s návrhmi na zlepšenie vzdelávania. Bude jedným z pilierov v zmenách v učive a v spôsoboch vzdelávania, na ktorých pracuje rezort školstva spolu so Štátnym pedagogickým ústavom. Informovalo o tom ministerstvo v tlačovej správe na svojej stránke.

Zmeny v obsahu vzdelávania budú prebiehať na trochu úrovniach. Koordinovať ich a dohliadať na ne budú samotní učitelia a riaditelia z praxe, ktorí zastupujú rozmanité druhy škôl – štátne, súkromné aj cirkevné, školy pre nadané deti, ako aj školy s deťmi zo znevýhodneného prostredia.

Zmeny v jednotlivých predmetoch majú na starosti rovnako učitelia, odborníci aj akademici, medzi ktorými sú aj Daniel Hevier, Miron Zelina, Peter Farárik či Tibor Hujdič. Predmetové komisie sa otvorili po prvýkrát pre všetkých a prihlásilo sa do nich takmer 300 ľudí. Pri tvorbe učiva sa po prvý raz predmety prepoja tak, aby učivo na seba nadväzovalo. V súčasnosti sa napríklad stáva, že sa žiak na fyzike učí vzorec, ktorý na matematike preberie až o rok. Preto nastanú úpravy, aby bolo učivo medzi predmetmi zosúladené a prepojené. Do učiva sa majú tiež dostať potrebné prierezové a aktuálne témy ako je digitálna, environmentálna, finančná gramotnosť či rozvoj kritického myslenia.

Tretím pilierom zmien budú samotní žiaci. „Zároveň umožňujeme žiakom zapojiť sa do týchto zmien a konzultovať ich. Chceme, aby zmeny vo vzdelávaní viedli nielen učitelia a odborníci, ale aby sa v nich zohľadnili aj skúsenosti žiakov a mladých ľudí. Vyzývam preto žiakov, aby využili možnosť prispieť k zmenám v školstve a zapojili sa do Žiackeho poradného výboru,“ uviedol minister školstva Branislav Gröhling.

Členmi Žiackeho poradného výboru sa môžu stať žiaci od 6. ročníka základnej školy až po posledný ročník strednej školy. Členstvo vo výbore trvá dva roky a termín na prihlásenie je 30. jún 2021.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA