Sociálne siete

Ekonomika

11. ročník Týždňa zelených budov apeluje na spoločnú zodpovednosť

Základom pre implementáciu zodpovedných riešení je prepájanie zástupcov stavebného sektora, predstaviteľov štátu, odbornej a širokej verejnosti.

Zverejnené:

Upravené: 21. septembra 2021 o 10:12

255

Foto: skgbc.eu

REKLAMA

Tlačová správa

BRATISLAVA – V utorok na Slovensku odštartuje 11. ročník Týždňa zelených budov, ktorý je súčasťou globálnej kampane na podporu udržateľnej a zodpovednej výstavby. Hlavným mottom tohtoročného týždňa zelených budov je „Klíma a jej výzvy pre budovy, spoločnosť a ekonomiku.“

lovenská rada pre zelené budovy (SKGBC), ktorá   rámci týždňa organizuje sériu podujatí o udržateľnej výstavbe, chce upriamiť pozornosť na príležitosti, ktoré otvára medzisektorová spolupráca a tiež na celospoločenský význam dostupnosti udržateľného bývania.

Nad Týždňom zelených budov 2021 prevzali záštitu prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová, minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky Andrej Doležal a tiež minister životného prostredia Slovenskej republiky Ján Budaj.

Klíma a zdravé a udržateľné životné prostredie je v súčasnosti jednou z najvážnejších tém vyžadujúcich celosvetovú pozornosť. „Viac ako tretinu globálnych energetických emisií uhlíka produkuje segment stavebníctva. Poznáme však nástroje a proces, ktoré umožňujú zvyšovať udržateľnosť i efektívnosť výstavby a rekonštrukcií, minimalizujú uhlíkovú stopu a redukujú odpad,“ uviedol Pavol Kukura, predseda predstavenstva SKGBC. Ako dodal, mnohé úspešné projekty súčasne ukazujú možnosti podpory zdravého vnútorného prostredia budov. Ochrana zdravia jednotlivcov sa tak spája s ochranou životného prostredia.

Základom pre implementáciu zodpovedných riešení je podľa výkonnej riaditeľky Rady Barbary Plachej prepájanie zástupcov stavebného sektora, predstaviteľov štátu, odbornej a širokej verejnosti. „Udržateľná výstavba, ktorá je zároveň dostupná, je nielen trendom, ale i nevyhnutným predpokladom dlhodobej zmeny. Musíme hovoriť o jej význame, prínosoch, aj o zdrojoch potrebných na to, aby sa stala novým štandardom,“ skonštatovala.

Klíma a jej výzvy pre budovy, spoločnosť a ekonomiku

Hlavným mottom tohtoročného týždňa zelených budov je „Klíma a jej výzvy pre budovy, spoločnosť a ekonomiku.“ Program týždňa tvorí séria odborných podujatí, workshopy pre študentov stredných škôl a záverečný slávnostný večer sumarizujúci najdôležitejšie výstupy celého Týždňa. Vstup na všetky podujatia je vďaka partnerom týždňa bezplatný; v súvislosti s aktuálnom epidemiologickou situáciou je potrebná online registrácia. Generálnymi partnermi Týždňa zelených budov 2021 sú Saint-Gobain a VÚB banka.

„Efektívne a udržateľné budovy s kvalitným vnútorným prostredím môžu byť každodenným štandardom jedine ak dosiahneme spoluprácu všetkých stakeholderov. Práve preto vnímame Týždeň zelených budov ako príležitosť na spájanie a možnosť inšpirácie odborníkov zo všetkých oblastí, kde Saint-Gobain ponúka pohľad výrobcu a dodávateľa inovatívnych stavebných výrobkov a systémov,“ hovorí Miroslav Zliechovec zo spoločnosti Saint-Gobain. „V našich príspevkoch predstavíme možnosti ako zvýšiť efektívnosť a udržateľnosť výstavby prípravou mimo staveniska, ako optimalizovať procesy a logistiku s cieľom zníženia uhlíkovej stopy. Keďže v zlom prostredí sa ťažko dosahujú dobré výsledky, budeme hovoriť aj o meraní a zabezpečení kvality vnútorného prostredia v budovách, so špecifickým fokusom na školy.“

V rámci samostatného podujatia sa bude Týždeň zelených budov zameriavať aj na možnosti financovania a investícií do udržateľných projektov. Ako uviedol Zdenko Štefanides, hlavný ekonóm VÚB banky: „Chceme otvoriť tému ako slovenské banky môžu prispieť k financovaniu zelených projektov a implementácii zelených riešení. Pretože aj napriek tomu, že na zmiernenie dôsledkov  klimatickej krízy prostredníctvom financovania udržateľných budov je z európskych peňazí vyčlenený obrovský balík peňazí, pokiaľ sa nezapojí aj súkromný sektor, nebude to stačiť.“

Kompletné informácie sú dostupné na stránke: https://skgbc.eu/portal/tyzden-zelenych-budov-2021-klima-a-jej-vyzvy-pre-budovy-spolocnost-a-ekonomiku/

Tri hlavné podujatia Týždňa zelených budov 2021:

UDRŽATEĽNÉ BUDOVY A UDRŽATEĽNÉ MATERIÁLY

Kedy: 21. septembra 2021, 9:00 – 11:30 hod.
Kde: HubHub Twin City C, Mlynské nivy 16, Bratislava

Podujatie bude zamerané na udržateľnú výstavbu a zvyšovanie efektívnosti výstavby mimo staveniska s dôrazom na predprojektovú a projektovú fázu. Odborníci sa zamerajú aj na optimalizáciu procesov, znižovanie uhlíkovej stopy a redukciu odpadu. Mimoriadne aktuálna téma je okrem cirkulárneho odpadového hospodárstva aj modulárna výstavba.

NÁVRAT DO „NOVEJ REALITY“ – FRÁZA ALEBO SKUTOČNOSŤ?

Kedy: 23. septembra 2021, 9:00 – 11:30 hod.
Kde: Pradiareň 1900, Svätoplukova 2A, Bratislava

Podujatie bude zamerané na zdravé vnútorné prostredie a jeho kvalitu. Odborníci z viacerých oblastí pôsobenia sa budú venovať vnútornému prostrediu v kanceláriách, školách aj verejných budovách. Budete si môcť vypočuť riešenia z praxe v historickej budove bývalej cvernovej továrne.

NOVÉ SMERY VO FINANCOVANÍ A PRÁVE V STAVEBNOM PRIEMYSLE

Kedy: 29. septembra 2021, 14:00 – 16:30 hod.
Kde: Pontoon, Tyršovo nábrežie, Bratislava

Podujatie o zelenom financovaní a investovaní do udržateľných projektov, nefinančnom reportovaní, taxonómii a jej nadväznosti na investície v stavebníctve. Dozviete sa ako slovenské banky pristupujú k zelenému financovaniu a ako zmena klímy mení právo a stavebnú prax.

Kompletné informácie sú dostupné na stránke: https://skgbc.eu/portal/tyzden-zelenych-budov-2021-klima-a-jej-vyzvy-pre-budovy-spolocnost-a-ekonomiku/

Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) je hlavný ambasádor udržateľnej výstavby na Slovensku. Zasadzuje sa o to, aby navrhované a novopostavené budovy mali zdravé vnútorné prostredie a zároveň sa v nich nemrhalo energiou a inými zdrojmi. Misiou rady je podporovať rozvoj trhu a legislatívne zmeny smerom k udržateľnej výstavbe, ako aj informovanie a osveta verejnosti. V súčasnosti má 57 členov. Viac informácií nájdete na stránke www.skgbc.eu

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA