Sociálne siete

Ekonomika

Finančný príspevok je z daňového hľadiska menej výhodný ako stravné lístky

Z daňového hľadiska sú gastrolístky jednoznačne výhodnejšie.

Zverejnené:

Upravené: 17. mája 2021 o 8:42

212

restauracia jedlo
Ilustračné foto, zdroj: Unsplash/Dan Burton

REKLAMA

Tlačová správa

BRATISLAVA – Od 1. marca vstúpila do platnosti novela Zákonníka práce. Zaviedla dlho očakávanú možnosť poskytovať zamestnancom finančný príspevok na stravovanie namiesto gastrolístkov či gastro kariet. S novou legislatívnou úpravou sa objavili viaceré otázky a nejasnosti. Z daňového hľadiska sú gastrolístky jednoznačne výhodnejšie. Väčšina spoločností preto využíva prechodné obdobie do konca roka 2021 a čaká so zavedením finančného príspevku. Informovala o tom spoločnosť KPMG v tlačovej správe na svojej stránke.

Finančná správa vydala v apríli 2021 k téme stravovania zamestnancov rozsiahly pokyn, ktorý ide vo viacerých otázkach nad rámec zákona a pokrýva doposiaľ nedoriešené oblasti ako sú: finančný príspevok pri dočasnej PN, dovolenke, či príspevky pre osoby, ktoré majú inú ako pracovnú zmluvu (napr. konatelia či dohodári).

Dá sa predpokladať, že v oblasti finančného príspevku bude do konca roka novelizovaný aj Zákonník práce. Nakoľko je v téme príspevku na stravovanie stále mnoho otázok, prinášame krátke zhrnutie pre jednoduchšie orientovanie sa v téme.

Každý zamestnanec bude mať na výber

Každý zamestnávateľ – pokiaľ nezabezpečuje stravovanie poskytnutím jedla- má povinnosť dať svojim zamestnancom na výber medzi finančným príspevkom alebo stravovacími poukážkami (gastrolístkami) či elektronickou stravovacou poukážkou (gastro karty). Vlastné stravovacie zariadenie zamestnávateľa má však naďalej prednosť.

„Hlavné otázky ohľadom príspevku na stravovanie je potrebné pokryť v internom predpise zamestnávateľa, kde uvedie možnosti a spôsoby voľby a možné problémové situácie,“ vysvetľuje Ivana Soboličová, daňová poradkyňa z KPMG na Slovensku.

Príklad: Ak zamestnávateľ poskytuje stravovacie poukážky resp. finančný príspevok svojím zamestnancom vo výške 5 eur (2,81 eura príspevok zamestnanca v zmysle § 152 Zákonníka práce, 1 euro príspevok zo sociálneho fondu, 1,19 eura dobrovoľný príspevok zamestnávateľa), je možné obe formy považovať za oslobodený príjem zamestnanca v plnej výške?

  • Stravovacia poukážka by bola pre zamestnanca oslobodená v celej výške.
  • Finančný príspevok by bol oslobodený iba do výšky 3,81 eura ( t.j. 2,81+ 1 euro) a zvyšných 1,19 eura by bolo pre zamestnanca predmetom dane a odvodov. Z tejto sumy by musel odviesť odvody aj zamestnávateľ.

„Pre zamestnávateľa by v uvedenom prípade stravovacej poukážky bola suma 1,19 eura nedaňovým výdavkom. Ak by zamestnávateľ poskytoval finančný príspevok, bol by považovaný za daňovo uznateľný výdavok v plnej výške. Je to preto, že 1,19 eura bolo považované za zdaniteľný príjem už na strane zamestnanca. Dodatočným nákladom spoločnosti by však boli sociálne a zdravotné odvody zamestnávateľa zo zdaniteľného príjmu zamestnanca, ktoré môžu byť vyšší náklad ako daň pri daňovo neuznateľnom výdavku. Je tiež nevyhnutné dodržať viaceré podmienky, napríklad písomné dojednanie výšky finančného príspevku, neznevýhodňovanie finančnej formy alebo stravovacej poukážky atď.“ dodáva Ivana Soboličová.

Aj zamestnanec, ktorý pracuje z domu, má nárok na príspevok na stravovanie, ak pracuje viac ako štyri hodiny denne. Mal by mal mať možnosť voľby medzi poukážkou a finančným príspevkom podobne ako zamestnanci v priestoroch zamestnávateľa.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA