Sociálne siete

Ekonomika

Fitch: SR má potvrdený rating A, ekonomika by mala rásť najrýchlejšie v regióne

Negatívny výhľad odzrkadľujú skôr vyhliadky po pandémii a jej dopady na ekonomiku.

Zverejnené:

Upravené: 1. mája 2021 o 12:14

53

Ilustračné foto, zdroj: Unsplash/Scott Graham

Tlačová správa

BRATISLAVA – Agentúra Fitch Ratings potvrdila Slovensku rating na úrovni A s negatívnym výhľadom, čím zachovala úverový rating Slovenska. Finančné prostriedky z plánu obnovy prispejú k rastu ekonomiky. Automobilový priemysel ostáva konkurencieschopný aj vďaka ekonomickej vládnej pomoci. Informuje o tom ministerstvo financií v tlačovej správe na svojej stránke.

Fitch označila za najväčšiu hybnú silu slovenskej ekonomiky práve dobré výsledky v oblasti konkurencieschopného ekonomického rastu založeného na exporte, stabilný prílev priamych zahraničných investícií a členstvo v EÚ a eurozóne. Negatívny výhľad odráža pretrvávajúca neistota ohľadom zotavenia krajiny po pandémii a jej dopad na fiškálne financie.

Popri novom sedemročnom rozpočte Únie si pravdepodobne aj vďaka čerpaniu prostriedkov z nástroja Next Generation udrží krajina stabilnú pozíciu na finančnom trhu. Celkový balík grantov a pôžičiek NGEU v rokoch 2021 – 2026 predstavuje pre Slovensko 6,3 miliárd EÚ, pričom väčšina prostriedkov je vyčlenená na verejné investície.

„Finančné prostriedky NGEU prispejú k rastu ekonomiky v roku 2021 o 0,7 percentuálneho bodu a v roku 2022 o 1 percentuálny bod. Najvýraznejší rast investícii sa prejaví po roku 2023,“ očakáva Fitch.

Podľa agentúry slovenská ekonomika dosiahne tento rok hospodársky rast až 4,5 % a v roku 2022 5,9 %, čo bude najvyššie tempo rastu v regióne strednej a východnej Európy. Verejné financie budú zaťažené značným fiškálnym impulzom a tlakom na výdavky. Očakáva sa zhoršenie salda verejných financií v roku 2021 o 0,9 percentuálneho bodu, na 7,1 % HDP. Úroveň vládneho dlhu bude v rokoch 2021 – 2022 stagnovať na úrovni 64 % HDP, čo je blízko predpokladaných mediánov.

Priemysel ako celok sa v priebehu roka pomerne rýchlo prispôsobil obmedzeniam súvisiacim s pandémiou. Aj napriek tomu, že sa v automobilovom priemysle v roku 2020 dôsledkom pandémie medziročne znížila produkcia vozidiel o 17 %, v súčasnosti ostáva naďalej nákladovo konkurencieschopný vzhľadom na priaznivú infraštruktúru a ekonomickú podporu zo strany vlády SR.

Agentúra zdôraznila, že bankový sektor na Slovenku je dobre kapitalizovaný so silnou kvalitou aktív, čím vzniká priaznivé prostredie pre financovanie.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA