Sociálne siete

Ekonomika

Rezort financií chce zlepšiť podnikateľské prostredie

Ministerstvo zároveň hovorí o boji proti daňovým únikom.

Zverejnené:

Upravené: 1. mája 2021 o 11:49

186

large pocitac ada
Ilustračná snímka, foto: Unsplash/Scott Graham

REKLAMA

Tlačová správa

BRATISLAVA – Zlepšiť podnikateľské prostredie, znížiť administratívnu záťaž a účinnejšie bojovať proti daňovým podvodom. Aj to je cieľom novely daňového poriadku, ktorú Ministerstvo financií SR (MF SR) predkladá do medzirezortného pripomienkového konania. Navrhovanými novinkami si rezort financií plní ďalší záväzok, ktorý je súčasťou Programového vyhlásenia vlády. Informovalo o tom ministerstvo financií v tlačovej správe na svojej stránke.

V rámci noviniek, ktoré by mali pomôcť najmä podnikateľom, rezort navrhuje zrušiť tzv. „registračné kartičky“, ako aj znížiť poplatok za záväzné stanoviská, aby bol tento inštitút daňovým subjektom prístupnejší.

„Novelou daňového poriadku sa navrhuje zaviesť verejný index daňovej spoľahlivosti, teda transparentné a objektívne hodnotenie daňových subjektov, a to na základe plnenia ich povinností k finančnej správe. Jeho účelom je najmä motivovať daňové subjekty k plneniu si týchto povinností. V prípade nesúhlasu s hodnotením môže daňový subjekt podať námietku. Daňové subjekty s výborným hodnotením budú mať nárok na benefity (napr. dlhšie lehoty na vyjadrenie a predkladanie dokladov, zníženie sumy za úhradu záväzného stanoviska na polovicu). Naopak, nespoľahlivé daňové subjekty budú dostávať tzv. „malusy“ (napr. určí sa im minimálna 8 dňová lehota na vyjadrenie),“ informuje ďalej ministerstvo.

V rámci boja proti daňovým podvodom navrhuje rezort tiež zaviesť inštitút vylúčenia fyzickej osoby z podnikateľského prostredia, t.j. takáto osoba nebude môcť byť napríklad štatutárom alebo členom štatutárneho orgánu. Táto úprava umožní správcom dane vydať rozhodnutie o vylúčení osoby, ktorá je štatutárom daňového subjektu, ak tento subjekt závažným spôsobom porušuje svoje daňové povinnosti.

Okrem daňového poriadku sa novelizuje aj zákon o dani z príjmov a zákon o dani z pridanej hodnoty.

„Úpravou zákona o dani z príjmov sa má zvýšiť podpora podnikateľského prostredia. A to tak, že zamestnávateľom, ktorí sú povinní podávať prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnancom vyplatili, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky, sa umožní dodatočne splniť si tieto povinnosti – najneskôr do 5 dní po uplynutí zákonnej lehoty bez uloženia sankcie.“

Pre daňovníkov, ktorí budú na základe vyhodnotenia indexu daňovej spoľahlivosti považovaní za vysoko spoľahlivých, sa navrhuje znížiť úhrada za žiadosť o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia metódy ocenenia pri transferovom oceňovaní na polovičnú výšku.

Úprava zákona o dani z pridanej hodnoty zavádza novinku v podobe možnosti odberateľa overiť si, či platí za dodaný tovar alebo službu na bankový účet dodávateľa, ktorý je finančnej správe známy.

V tomto kontexte sa bude požadovať, aby všetci platitelia oznámili elektronicky na predvyplnenom formulári svoje bankové účty, ktoré budú využívať v súvislosti s podnikateľskou aktivitou podliehajúcou DPH. Finančná správa bude zverejňovať aktualizovaný zoznam takto oznámených bankových účtov. Ak odberateľ uhradí platbu dodávateľovi na jeho účet oznámený finančnej správe, nebude musieť ručiť za DPH v prípade, že ju dodávateľ neodvedie.

Pre prípad, že odberateľ, ktorý je platiteľom dane, zaplatí svojmu dodávateľovi na iný ako účet oznámený FS, môže byť vystavený riziku ručenia za DPH, ak ju jeho dodávateľ z tejto transakcie nezaplatí. Ak sa v takomto prípade bude chcieť vyhnúť ručeniu, bude môcť tiež rozdeliť platbu a sumu DPH zaplatiť priamo finančnej správe na tzv. osobný daňový účet dodávateľa (nejde o štandardný bankový účet podnikateľa). V takomto prípade už daňový úrad nebude po ňom požadovať sumu DPH, ktorú jeho dodávateľ nezaplatil, teda odberateľ sa takto vyhne riziku ručenia za DPH.

„Náš dlhodobý cieľ je jasný. Bojovať proti daňovým podvodom a korupcii, znižovať administratívnu záťaž a zlepšiť podnikateľské prostredie. Aj preto sme pripravili súbor opatrení, ktoré na jednej strane zabránia daňovým podvodom a na strane druhej pomôžu podnikateľom voľnejšie dýchať. Jednoducho chceme, aby sa daňový poriadok stal spravodlivejší a férovejší voči poctivým daňovníkom,“ povedal na záver podpredseda vlády a minister financií Igor Matovič.

 

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA