Sociálne siete

Ekonomika

Prieskum: Sú HR manažéri nutné zlo alebo partneri vedenia?

Prieskum Graftonu odhalil, ako fungujú slovenské firmy

Zverejnené:

Upravené: 21. mája 2021 o 9:27

252

large pocitac pohovor afeba
Ilustračné foto, zdroj: Unsplash/Amy Hirschi

REKLAMA

Tlačová správa

BRATISLAVA – Vo väčšine slovenských spoločností sú HR experti vnímaní ako autority alebo partneri vedenia. Iba 6 % personalistov je považovaných vo firme za „nutné zlo“. Najnovšie výsledky prieskumu Grafton Slovakia ukázali, že len 13 % spoločností zo zahraničným kapitálom má na Slovensku v personálnej oblasti voľnú ruku. Informovala o tom agentúra Grafton v tlačovej správe na svojej stránke.

Zárukou úspešnej budúcnosti každej firmy sú správne riadení a motivovaní zamestnanci. Počas pandémie sa ukázalo, aké dôležité sú dobre riadené personálne oddelenia pri nastavovaní nových procesov, práce z domu, zmenách benefitov, nábore na diaľku, či motivácii a podpore zamestnancov. Personalista by preto mal v rámci organizácie predstavovať kľúčovú osobu. „Ako partner manažmentu sa cíti byť až nadpolovičná väčšina personalistov, konkrétne 62 %,“ hovorí Miroslav Garaj, Managing Director Grafton Recruitment. Vyplynulo to z prieskumu HR Analýza vo firmách, ktorým personálna agentúra mapovala situáciu a atmosféru v slovenských firmách v uplynulých mesiacoch.

HR manažéri ako partnermi vedenia

Vo firmách do 200 zamestnancov tvoria personálne oddelenie najčastejšie jeden alebo dvaja pracovníci. Tím 3 – 5 HR špecialistov je obvyklý v spoločnostiach do 1000 zamestnancov, pričom na personálnych oddeleniach prevláda väčšinou zastupiteľnosť. Až 24 percent personalistov však uvádza, že na starosti má výhradne svoju agendu a jasnú špecializáciu.

Navyše 78 % personalistov sa cíti byť plnohodnotným partnerom a súčasťou vrcholového manažmentu firmy pri strategickom rozhodovaní a budúcom plánovaní v spoločnosti. Úplne mimo rozhodovacieho procesu sa naopak cíti byť 22 % HR manažérov. „Personalista je ostatnými členmi vedenia vo firme považovaný najčastejšie za partnera a to nielen pri spolupráci, ale tiež pri rozhodovaní,“ objasňuje M. Garaj a dodáva: „5 percent kolegov z manažmentu ich vníma ako autority, až 62 % ako partnera, 27 % ako podporný útvar a len pre 6 % z nich je HR manažér braný ako „nutné zlo“.“

Rozhodnutia podliehajú materskej spoločnosti

Spoločnosť Grafton tiež zmapovala obsadzovanie voľných pozícií a náborový proces vo firmách, ktorý – ako ukázal prieskum – obvykle trvá 4 týždne. Takmer 50 % zamestnávateľov sa v prvej fáze snaží obsadiť voľnú pracovnú pozíciu vlastnými silami a z interných zdrojov firmy. V prípade neúspechu alebo špecializovanejšej pozície sa firmy obracajú na externé zdroje, často je to práve personálna agentúra. Len 24 % spoločností na Slovensku uvádza, že nikdy alebo skoro nikdy nevyužilo pri nábore jej služby.

Čo sa týka lokálneho rozhodovania o personálnej politike, procesoch a nástrojoch u spoločností so zahraničnou majetkovou účasťou, úplnú autonómiu má iba 13 % spoločností. „Týka sa to nielen rozhodovania o zamestnancoch, ale tiež o mzdách a benefitoch,“ hovorí odborník z Graftonu. Z uvedeného prieskumu vyplynulo, že viac ako 40 % spoločností preberá princípy, nástroje aj spôsoby svojej materskej firmy, ktoré sú následne aplikované do praxe, a tiež posudzuje nielen lokálne, ale aj globálne hľadisko pri nábore alebo prepúšťaní zamestnancov, zvyšovaní alebo znižovaní miezd, odmien a benefitov.

Optimistický pohľad do budúcna

Až 50 % opýtaných zamestnávateľov nemalo v priebehu zimnej vlny pandémie v pláne žiadne zmeny v počte zamestnancov, takmer tretina (28 %) plánovalo zvyšovať počet zamestnancov o menej ako 10 %, 7 % spoločností dokonca zvyšovať o 11 – 30%. Naopak 11 percent slovenských firiem chcelo znižovať počty zamestnancov o menej ako 10 %. „Výhľad na tento rok je teda skôr optimistický, pretože viac firiem plánovalo podiel zamestnancov zvyšovať, než znižovať. Uvidíme, ako sa zmenia ich plány kvôli nastupujúcej vlne mutácií koronavírusu a ďalším vládnym opatreniam. Situáciu, samozrejme, budeme sledovať,“ uzatvára Miroslav Garaj z personálnej agentúry Grafton.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA