Sociálne siete

Ekonomika

Seniori nebudú musieť každoročne žiadať obec o odpustenie dane

Zverejnené:

Upravené: 30. januára 2021 o 22:19

133

large dochodcovia unsplash bffd
ZDROJ: Ilustračné foto, Usnplash/Eberhard Grossgasteiger

REKLAMA

25. november 2020 11:46 SITA, redakcia

BRATISLAVA – Osoby nad 62 rokov už nebudú musieť každoročne žiadať obec o odpustenie alebo zníženie dane. Vyplýva to z novely zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorú dnes definitívne schválil parlament. Za hlasovalo 135 poslancov. Seniori by tak mali byť automaticky oslobodení od platenia miestnej dane bez potreby o to žiadať. Novela sa týka tých obcí a miest, v ktorých platí všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o odpustení dane.

Zákon v súčasnosti umožňuje obciam a mestám prijať VZN, ktorým pre vybrané skupiny občanov umožnia znížiť alebo úplne upustiť od dane zo stavieb alebo dane z bytov. Daňovník musí obci preukázať splnenie podmienok. Novela nadobudne účinnosť od 1. januára 2021.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA