Sociálne siete

Ekonomika

Slovenské domácnosti môžu dostať vyúčtovanie za teplo a teplú vodu až v júli

Ministerstvo financií zahrnulo odklad vyúčtovania za správu bytového domu a bytov z konca mája na koniec júla finančného lex covid, ktorý by mali budúci týždeň schváliť poslanci parlamentu.

Zverejnené:

48

Ilustračné foto, zdroj: Unsplash

SITA

BRATISLAVA – Slovenské domácnosti môžu dostať v tomto roku vyúčtovanie za teplo a teplú vodu o dva mesiace neskôr. Ministerstvo financií SR totiž vyhovelo požiadavke Asociácie rozpočítavateľov nákladov tepla a vody Slovenska (ARTAV), ktorá pre pandémiu koronavírusu žiadala, aby sa vyúčtovanie za teplo a vodu odložilo z konca mája na koniec júla. Rezort financií zahrnul odklad vyúčtovania za správu bytového domu a bytov do návrhu novely zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Takzvaný finančný lex covid, ktorý ešte len túto stredu schválil vládny kabinet, by mali poslanci parlamentu v skrátenom konaní definitívne schváliť budúci týždeň.

Asociácia požiadala rezorty hospodárstva a financií o posunutie termínu pre správcov bytov, ktorí sú povinní predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov vyúčtovanie nákladov za teplo a teplú vodu, z 31. mája na 31. júla. „Vzhľadom na aktuálnu situáciu pandémie COVID-19 na Slovensku môžu nastať komplikácie pri samotných odpočtoch alebo pri výpadkoch pracovníkov, ktorí vykonávajú rozpočítavanie, a v dôsledku toho nebude možné vypracovať alebo doručiť rozpočítavanie tak, ako po minulé roky,“ uviedol predseda rady ARTAV Dušan Slobodník.

Približne 30 percent meračov tepla a vody bytových domov nie je vybavených možnosťou diaľkového odpočtu. Je tak potrebné vykonať vizuálny odpočet so vstupom do bytov. V praxi sa však stáva, že niektorí vlastníci bytov odmietajú vstup odpočtára do bytu. V takýchto prípadoch je možné vykonať odpočty meradiel formou samoodpočtu, čo však časť vlastníkov z rôznych dôvodov nedokázala vykonať. „K dnešnému dňu tak nemáme k dispozícii všetky potrebné odpočty pre vykonanie rozpočítania nákladov za teplo a teplú vodu,“ dodal Slobodník.

Druhým nevyhnutným predpokladom pre vykonanie rozpočítania nákladov za teplo pre vlastníkov bytov v stanovenom termíne do 31. mája je podľa neho personálne zabezpečenie rozúčtovacích a správcovských spoločností. „V aktuálnej situácii máme každý deň výpadky pracovníkov z dôvodu pandémie COVID-19,“ upozornil Slobodník.

Platná legislatíva hovorí o tom, že rozpočítanie množstva dodaného tepla na vykurovanie a množstva tepla na prípravu teplej úžitkovej vody za zúčtovacie obdobie sa má vykonať najneskôr do 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka. Správca je tiež povinný najneskôr do 31. mája nasledujúceho roka predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok týkajúcej sa domu.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA