Sociálne siete

Ekonomika

SZČO nebudú vracať nemocenské dávky, ak odložené sociálne odvody nezaplatia do konca tohto roka

Zverejnené:

Upravené: 30. januára 2021 o 16:04

203

lena balk Kip Rv Or S unsplash bb
ZDROJ: Ilustračné foto/Unsplash

REKLAMA

4. december 2020 15:45 SITA, redakcia

BRATISLAVA – Ak samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) počas koronakrízy poberali nemocenské dávky a do konca tohto roka nebudú môcť uhradiť odložené sociálne odvody, získajú ďalší čas na zaplatenie odvodov bez toho, aby museli vrátiť už vyplatené nemocenské dávky. Ide o tie SZČO, ktoré počas koronakrízy požiadali o odloženie úhrady poistného za marec, máj, jún a júl tohto roka. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú minulý týždeň schválil parlament. SZČO bude povinná vrátiť nemocenskú dávku až vtedy, ak odvody za odložené pandemické mesiace uhradí po uplynutí tretieho mesiaca po mesiaci, v ktorom sa skončí krízová situácia. O ukončení krízovej situácie rozhoduje vláda. V tlačovej správe o tom informovala Sociálna poisťovňa.

Z hľadiska nároku na nemocenské dávky sa poistné na nemocenské poistenie za „pandemické mesiace“ do uplynutia predĺženého termínu bude považovať naďalej za zaplatené. „Ak Sociálna poisťovňa priznala SZČO nárok na nemocenské dávky bez toho, aby mala zaplatené poistné za pandemické mesiace, bez tejto prijatej zmeny by bola inak povinná vrátiť dávky, ak by dlžné poistné za pandemické mesiace nezaplatila do 31.12.2020,“ objasnila poisťovňa. Po prijatej zmene na účel nároku na nemocenské dávky postačí, ak dlžné poistné za pandemické mesiace doplatí do konca tretieho mesiaca po skončení súčasnej krízovej situácie.

Táto zmena však podľa poisťovne nemení termín splatnosti odloženého poistného za pandemické mesiace, ktorým je 31. december tohto roka. Ak SZČO neuhradí svoje odložené poistné za pandemické mesiace do tohto termínu, stáva sa dlžníkom. Podnikateľ sa objaví v zozname dlžníkov, Sociálna poisťovňa mu predpíše dlžnú sumu a poistné bude následne vymáhať. „Jedným zo spôsobov, ako predísť vymáhaniu, je požiadať o splátkový kalendár, ktorý bude povolený, ak odvádzateľ spĺňa zákonom stanovené podmienky pre možnosť úhrady dlžnej sumy cez splátkový kalendár,“ dodala poisťovňa.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA