Sociálne siete

Zdravie

Čo všetko ste nevedeli o hypertenzii? Často podceňovaná, škodiť môže celé roky

Prinášame vám sériu článkov na tému „Ste v správnych číslach?“. Kampaň, ktorá vznikla pri príležitosti Svetového dňa srdca.

Zverejnené:

Upravené: 4. októbra 2021 o 19:53

540

REKLAMA

BRATISLAVA – Prierezové meranie tlaku v ambulanciách všeobecných lekárov v roku 2019 poukázalo na fakt, že 54 % pacientov s hypertenziou má napriek liečbe tlak krvi vyšší ako 140/90 mmHg. Tento fakt viedol k mobilizácií odborných spoločností manažujúcich hypertenziu a v spolupráci s pacientskou organizáciou (Únia pre zdravšie srdce) vznikla iniciatíva pre lepšiu kontrolu tlaku krvi na Slovensku – Charta 70/2023.

Dnes je do Charty 70/2023 zapojených viac ako 1 650 lekárov z celého Slovenska, ktorí sa snažia naplniť víziu – do roku 2023 mať aspoň 70 % pacientov s dobre kontrolovaným tlakom krvi. Víziou odborníkov je zároveň zlepšenie kontroly hypertenzie na Slovensku využívaním nových odporúčaní pre lekárov aj pacientov v každodennej praxi, a zároveň primäť pacientov k tomu, aby k svojmu ochoreniu pristupovali aktívne a zodpovedne.

Ste v správnych číslach?

Optimálne hodnoty krvného tlaku u zdravého človeka sú 120/80 mmHg. Hodnoty nad 140/90 mmHg namerané v pokoji, znamenajú vysoký krvný tlak. Zároveň sú to aj prahové hodnoty, kedy už je potrebné začať s liečbou hypertenzie. Pre väčšinu liečených pacientov je cieľový tlak krvi pod 130/80 mmHg. Ani u starších pacientov nad 65 rokov by nemal presiahnuť hodnoty 140/80 mmHg. Pri meraní tlaku je dôležité merať si aj srdcovú frekvenciu: optimálna je okolo 60 úderov za minútu. Za rizikovú sa u hypertonikov považuje srdcová frekvencia nad 80 úderov za minútu v pokoji, bez ohľadu na vek.

Práve v súvislosti so správnymi číslami  Únia pre zdravšie srdce a Slovenská nadácia srdca v spolupráci s Policajným zborom SR, Slovenským Červeným krížom a Slovenskou kardiologickou spoločnosťou, spustili edukačnú kampaň „Ste v správnych číslach?“ Viac o tom nájdete TU.

Partnermi kampane „Ste v správnych číslach?“ sú AMGEN, SERVIER, OMRON, NOVARTIS a VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA.

Krvný tlak

Je to tlak, ktorým krv pôsobí na vnútornú stranu ciev. Neustále prirodzene kolíše v priebehu srdcového cyklu, pri zmene fyzickej námahy, rôznych emóciách, ako aj ako reakcia na rôzne látky (kofeín, nikotín, soľ…). Počas cyklu srdca je najvyšší tlak v okamihu, keď sa srdcový sval stiahne a krv vypudí zo srdca do tepien celého tela – hovoríme o systolickom tlaku. Pri uvoľnení srdcového svalu, kedy sa plní krvou pritekajúcou zo žíl, je tlak najnižší – nazýva sa diastolický tlak.

A viete, čo je hypotenzia?

Príliš nízky krvný tlak – hypotenzia – sa vyskytuje pomerne často a u väčšiny ľudí nespôsobuje vážnejšie problémy. Chorobný význam má v prípade, keď vedie k porušeniu prietoku krvi vnútornými orgánmi. Najcitlivejší na krvné zásobenie je mozog, preto sa ako prvé príznaky hypotenzie objavujú poruchy centrálnej nervovej sústavy – najmä spavosť, únava, závraty, poruchy videnia, hučanie v ušiach, celková nevoľnosť až krátkodobé poruchy vedomia. Závažné prípady neprekrvenia mozgu môžu viesť až k mozgovej mŕtvici.

Častým prejavom hypotenzie je porucha prekrvenia končatín, ktorá sa prejavuje chladom a bledosťou. Pokiaľ sú nedokrvením zasiahnuté obličky, prejaví sa to zníženým vylučovaním moču. Hypotenziu zhoršuje dlhé státie, náhle postavenie sa, príjem väčšieho množstva potravy a strava bohatá na sacharidy, horúce prostredie, dvíhanie ťažkých predmetov, užívanie alkoholu a liekov.

Hypertenzia

Vysoký krvný tlak – hypertenzia – vzniká ako dôsledok zužovania alebo tuhnutia ciev. O hypertenzii hovoríme, pokiaľ je hodnota systolického tlaku vyššia ako 140 mmHg a/alebo hodnota diastolického vyššia ako 90 mmHg. Pri hypertenzii je tlak krvi na vnútornú stranu tepny príliš vysoký, čo môže viesť k narušeniu alebo poškodeniu tepien (napr. k rozvoju aterosklerózy – kôrnateniu tepien).

Prejavy hypertenzie

Vysoký krvný tlak nebýva bežne sprevádzaný žiadnymi výraznými príznakmi, a tak môže nepozorovane škodiť celé roky. Napriek tomu existujú určité prejavy, ktoré možno za príznaky považovať. Hlavne mladí ľudia často tieto príznaky nepoznajú, zanedbávajú a pripisujú ich stresu alebo iným diagnózam. V počiatkoch choroby môže ísť napríklad o poruchy spánku, bolesti hlavy a hrudníka, o bezdôvodnú únavu alebo  krvácanie z nosa. V prípade pokročilejšieho štádia hypertenzie už ide o vážnejšie príznaky poškodenia iných orgánov, napríklad srdca, pľúc či poruchy zraku alebo obličiek.

Rizikové faktory hypertenzie

Medzi faktory, ktoré zvyšujú riziko vzniku a tiež zhoršujú prognózu hypertenzie, patria:

 • Obezita – najmä v oblasti brucha (abdominálna obezita, tzn. obvod pása
  ˃ 102 cm u mužov a ˃ 88 cm u žien).
 • Vysoký vek – vyššie riziko hypertenzie hrozí po 45. roku veku, ešte významnejšie u mužov starších ako 55 rokov a žien nad 65 rokov.
 • Nevhodný spôsob života – najmä fajčenie, ale aj stres, nedostatok pohybu, nevhodné zloženie stravy.
 • Dedičné faktory – riziko je vyššie u ľudí, ktorých priamy príbuzní trpia vysokým krvným tlakom, keďže môžu mať dedičnú predispozíciu na jeho rozvoj, rovnako ľudia, ktorí majú v rodinnej anamnéze predčasné kardiovaskulárne ochorenie – u mužov mladších ako 55 rokov a žien mladších ako 65 rokov.
 • Zvýšený cholesterol – rizikovým faktorom pre vznik hypertenzie je celkový cholesterol > 6,5 mmol/l, LDL cholesterol ˃ 4,0 mmol/l a HDL cholesterol ˂ 1,0 mmol/l u mužov a < 1,2 mmol/l u žien.
 • Iné ochorenia – niektorí majú vysoký krvný tlak ako príznak alebo dôsledok – napríklad ochorenie obličiek, mozgovocievnych a kardiovaskulárnych ochorení, ochorení žliaz s vnútorným vylučovaním… Hovoríme o sekundárnej hypertenzii, ktorá tvorí asi 5 – 10 % všetkých prípadov vysokého tlaku.

Aké sú riziká neliečenia hypertenzie?

Pri hypertenzii musí srdce pacienta vynakladať viac úsilia, aby zabezpečilo prísun kyslíku a živín do celého tela. Bez správnej a systematickej liečby sa hodnoty tlaku krvi neupravia samé od seba, práve naopak, stúpajú. Časom tento stav spôsobuje funkčné zmeny na srdci a cievach, čo spôsobuje ďalšie problémy aj v iných orgánových sústavách.

 • Poškodenia mozgu – krvácanie do mozgu alebo ischemická cievna mozgová príhoda.
 • Ochorenia srdca – koronárna choroba srdca, srdcový infarkt.
 • Zlyhanie obličiek – spôsobené hypertenznou nefrosklerózou.
 • Poškodenie až strata zraku.
 • Ateroskleróza.
 • Ľudia s hypertenziou majú až 2,5x väčšie riziko rozvoja cukrovky.

Z dlhodobých výskumov vyplýva, že zníženie systolického tlaku o 10 mmHg a diastolického o 5 mmHg klesá riziko mozgovej mŕtvice o 36 %, riziko srdcového zlyhania o 38 %, úmrtnosti na kardiovaskulárne príčiny o 16 % a riziko celkovej úmrtnosti o 10 %.

Diagnostika hypertenzie

Diagnóza arteriálna hypertenzia sa určí vtedy, ak je tlak opakovane vyšší alebo rovný 140/90 mmHg minimálne pri dvoch rôznych návštevách u lekára. Pri určení diagnózy sa používa viacero metód:

Opakované meranie krvného tlaku

Pri meraní by mal byť pacient v duševnom a fyzickom pokoji. Keďže samotné meranie krvný tlak zvyšuje (tzv. „efekt bieleho plášťa“), meranie sa viackrát opakuje, aby sa určil čo najpresnejší výsledok. Obyčajne sa tlak odmeria 3x počas jednej návštevy u lekára a za výsledný tlak krvi sa považuje priemerná hodnota druhého a tretieho merania. U starších pacientov a diabetikov sa niekedy odporúča merať tlak v stoji.

24-hodinové monitorovanie krvného tlaku

Sledovanie krvného tlaku počas 24 hodín sa odporúča najmä v týchto prípadoch:

 • pokiaľ sú v rámci jedného alebo viacerých meraní zistené významné rozdiely
  v hodnote krvného tlaku,
 • ak sa objavia výrazné rozdiely medzi ambulantným a domácim meraním,
 • ak je vysoký tlak nameraný u človeka s nízkym kardiovaskulárnym rizikom,
 • u ľudí rezistentných na liečbu alebo pre potreby výskumu.

Odobratie anamnézy – najmä rodinná anamnéza kardiovaskulárnych ochorení.

Laboratórne vyšetrenia – vyšetrenie moču a krvi, cholesterolu, obličkovej funkcie…

Iné vyšetrenia – niekedy sa ako súčasť diagnostiky hypertenzie môže vykonať EKG, ultrazvukové vyšetrenie tepien, vyšetrenie bielkoviny v moči, vyšetrenie očného pozadia a pod. Pri komplikovanej hypertenzii sa môžu vyšetrovať funkcie mozgu, srdca a obličiek.

Liečba hypertenzie

Primárna hypertenzia, ktorá nie je dôsledkom iného ochorenia, je obyčajne celoživotné ochorenie, a preto si vyžaduje aj celoživotnú liečbu. Cieľom liečby je:

 • maximálne znížiť celkové dlhodobé riziko kardiovaskulárnej chorobnosti a úmrtnosti,
 • redukcia všetkých odstrániteľných rizikových faktorov – fajčenie, cholesterol, hodnoty cukru, liečba pridružených ochorení.

Nefarmakologická liečba

Všetkým pacientom s vysokým krvným tlakom je odporúčaných niekoľko režimových opatrení:

 • Pravidelné meranie krvného tlaku a spolupráca s lekárom;
 • Zanechanie fajčenia – je hlavným rizikovým faktorom vzniku srdcovocievnych ochorení, zvyšuje riziko náhlej smrti, postihnutia tepien, poškodzuje cievne steny. Po zanechaní fajčenia sa riziko ochorení srdca a ciev rýchlo znižuje;
 • Zníženie telesnej hmotnosti u ľudí s nadváhou alebo obezitou;
 • Zníženie konzumácie alkoholu;
 • Zvýšenie telesnej aktivity – aspoň 30 – 45 minút 3 – 4x do týždňa znižuje krvný tlak, aj srdcovú frekvenciu, spotrebu kyslíka pre srdce, záťaž pre srdce i hmotnosť, ktorá je tiež rizikovým faktorom vysokého tlaku;
 • Zníženie príjmu soli;
 • Zvýšenie konzumácie ovocia a zeleniny, zníženie príjmu tukov;
 • Obmedzenie užívania liekov, ktoré môžu zvýšiť zadržiavanie vody a sodíka v organizme.

Farmakologická liečba

Lieky proti vysokému krvnému tlaku sa rozdeľujú do niekoľkých skupín podľa svojho mechanizmu účinku. Typy liečby sa ďalej líšia podľa toho, či pacient užíva iba jednu alebo viacero účinných látok súčasne. Iba jedno liečivo na kontrolu hypertenzie väčšinou nestačí, preto sa podľa odporúčaní ESC/ESH z roku 2018 odporúča liečba fixnou dvojkombináciou alebo trojkombináciou. Liečebný režim by mal byť jednoduchý, účinný, s minimom nežiaducich účinkov. Vlastnosti „ideálneho lieku“ na tlak sú také, že účinkuje 24 hodín denne a preto chráni pacienta aj v rizikových ranných hodinách pred výskytom kardiovaskulárnych príhod, ako je infarkt myokardu alebo cievna mozgová príhoda.

Typy antihypertenzív:

 • ACE inhibítory – patria medzi základné lieky proti vysokému tlaku a sú vhodné ako monoterapia (liečba jedným liekom), ako aj v kombinácii s inými liekmi. Majú komplexný mechanizmus pôsobenia a preto im patrí významné miesto medzi liekmi na znižovanie vysokého tlaku.
 • Sartany – rozširujú cievy, majú ochranný účinok na srdce, cievy a obličky a sú vhodné aj pri cukrovke a zvýšenej hladine cholesterolu. Predstavujú alternatívu k ACE inhibítorom, v zriedkavom prípade, že ich pacient netoleruje.
 • Diuretiká– znižujú nadmerné množstvo vody a sodíka v tele a tým znižujú krvný tlak.
 • Betablokátory – na ich účinku sa podieľa niekoľko rôznych mechanizmov pôsobenia, ktoré ovplyvňujú rôzne receptory či hormóny v organizme. Spomaľujú príliš rýchly rytmus srdca a pôsobia proti vysokému tlaku. Najnovšie betablokátory majú aj účinok na rozšírenie ciev.
 • Blokátory kalciových kanálov – rozširujú cievy a vedú k poklesu odporu
  v periférnych cievach, čím následne znižujú krvný tlak. Patria medzi základné lieky proti hypertenzii a používajú sa ako monoterapia (liečba jedným liekom), ako aj v kombinácii s inými liekmi.
 • ACE inhibítory – patria medzi základné lieky proti vysokému tlaku a majú komplexný mechanizmus pôsobenia.
 • Sartány – rozširujú cievy, majú ochranný účinok na srdce, cievy a obličky a sú vhodné aj pri cukrovke a zvýšenej hladine cholesterolu. Predstavujú alternatívu k ACE inhibítorom.
 • Alfa1 blokátory – používajú sa v kombinovanej liečbe pri ťažších formách hypertenzie.
 • Antihypertenzíva s priamym vazodilatačným účinkom (rozširujúcim tepny) – sú to látky s priamym pôsobením na cievnu stenu s následným znížením odporu v periférnych cievach. Používajú sa výlučne v kombinovanej terapii
  s betablokátormi alebo diuretikami, výnimkou je monoterapia počas tehotenstva.

Monoterapia

Užívanie jedného lieku – monoterapia umožňuje dosiahnuť cieľové hodnoty tlaku len u obmedzeného počtu pacientov – je úspešná asi u 20 – 40 % z nich. Preto sa užívanie jedného lieku odporúča len pri počiatočnej liečbe u pacientov s hypertenziou 1. stupňa a nízkym kardiovaskulárnym rizikom (s TK < 150 mmHg) alebo u pacientov nad 80. rokov, alebo u krehkých pacientov.

Kombinovaná liečba

Lieky proti hypertenzii sa často kombinujú, aby sa posilnil ich účinok a znížil sa výskyt nežiaducich účinkov. Ideálne je, ak sa lieky vyberú pacientovi „na mieru“ – podľa výskytu ďalších ochorení a iných faktorov. Bohužiaľ, ak pacienti potrebujú užívať viacero liekov, zvyčajne ich neužívajú správne. Stáva sa, že niektoré prestanú brať, zmenia si dávkovanie alebo úplne prestanú brať lieky aj počas niekoľkých dní či týždňov. Liečba artériovej hypertenzie však musí byť dlhodobá, väčšinou je celoživotná.

Riešením by mohli byť takzvané fixné kombinácie – spojenie dvoch alebo troch liečiv do jednej tablety. Majú niekoľko výhod: znižuje sa počet tabliet, ktoré musí pacient denne užiť, čím sa zvyšuje ochota pacientov liečiť sa a zároveň sa zlepšuje kontrola tlaku krvi – stúpa efektivita liečby. Zároveň klesá počet nežiaducich vedľajších účinkov, pretože obsiahnuté lieky vo vhodnej fixnej kombinácii navzájom priaznivo ovplyvňujú svoje vedľajšie efekty. Preto aj nové odporúčania
ESC/ESH 2018 pre manažment artériovej hypertenzie, uprednostňujú začať liečbu dvojkombináciou, pokiaľ možno fixnou dvojkombináciou liečiv a hneď v druhom kroku liečby, ak dvojkombinácia nestačí, využiť trojkombináciu liečiv, najlepšie v 1 tablete, ktorá zabezpečí 24-hodinovú kontrolu krvného tlaku, kardiovaskulárnu ochranu
a lepšiu compliance k liečbe.

Preukázalo sa tiež, že viac pacientov dosiahne cieľové hodnoty tlaku krvi, ak užíva fixné kombinácie liečiv. Na Slovensku máme aj fixné kombinácie, ktoré v 1 tablete obsahujú liečivá na vysoký krvný tlak aj cholesterol a tiež na vysoký krvný tlak aj zvýšenú srdcovú frekvenciu. Je to liečba „šitá na mieru“ pre každého pacienta.

Pri nekomplikovanej hypertenzii a u starších pacientov má byť liečba začatá postupne, no u vysokorizikových pacientov by sa mala kombinovaná terapia použiť už v úvode liečby a vyššie dávky dosahovať rýchlejšie. U niektorých pacientov sa cieľový tlak krvi nepodarí dosiahnuť ani kombináciou dvoch liečiv a vtedy sa odporúča kombinácia troch alebo aj štyroch rôznych antihypertenzív.

Meranie tlaku v domácom prostredí

Lekári odporúčajú, aby sme si krvný tlak pravidelne kontrolovali aj v domácom prostredí, pričom je dôležité, aby bol meraný správnym postupom a správnou metódou za pomoci validovaných (kontrolovaných) prístrojov.

Mali by sme pohodlne sedieť na stoličke s nohami na zemi, v tichej miestnosti, približne päť minút a nekomunikovať s inými osobami pred začatím merania krvného tlaku. Aspoň hodinu pred meraním nepiť alkohol, čiernu kávu, nefajčiť a nebyť tesne po príjme jedla. Mali by sme si urobiť minimálne 2-3 merania, ideálne tri merania krvného tlaku v odstupe 1 – 2 minúty. Zaznamenávame hodnotu krvného tlaku, ktorá je priemerom z posledných dvoch meraní alebo najnižšie nameranú hodnotu (zvyčajne je to tá naposledy nameraná). Hypertenzia sa definuje podľa aktuálnych odporúčaní odborníkov ako systolický a diastolický krvný tlak, ktorý sa rovná alebo prevyšuje hodnotu 140/90 mmHg.

Meranie tlaku

Aké sú teda zásady správneho merania tlaku krvi?

 • Pred každým meraním by mal pacient sedieť aspoň päť minút v pokoji, nerozprávať.
 • Celé meranie by malo prebehnúť bez prítomnosti vonkajších rušivých vplyvov.
 • Manžeta tlakomeru sa upevní na ruku tak, aby bola niekoľko centimetrov nad lakťom – vo výške srdca. Predlaktie je voľne položené na stole a lakeť mierne zohnutý.
 • Počas celého merania ruku nedvíhame, opierame dolné končatiny o zem, nestláčame brucho a nerozprávame.

Dodržiavanie liečby, odborne nazývané adherencia, je veľmi dôležitým faktorom v liečbe hypertenzie. Nízka adherencia prináša negatívne zdravotné dôsledky, ako je napríklad zlyhanie liečby, zvýšený počet hospitalizácií, čo celosvetovo predstavuje ročné výdavky vo výške viac ako sto miliárd dolárov. Naopak, poctivý prístup k liečbe znižuje riziko úmrtí zo všetkých príčin o viac než 40 percent.

Pacienti si musia uvedomiť, že hypertenzia je nielen slovenský, ale aj celosvetový problém, ktorý denne spôsobuje viac ako 20 tisíc úmrtí. Na Slovensku je hypertenzia, spolu s inými KVO, dlhodobo dôvodom najväčšieho počtu hospitalizácií (viac ako 15 %) a úmrtí (viac ako 48 %), a preto je nedodržiavanie liečby veľmi nebezpečné a môže mať tie najvážnejšie dôsledky.

Chráňte seba a svojich blízkych

 • Kontrolujte si pravidelne svoj krvný tlak.
 • Dodržiavajte odporúčania lekára.
 • Užívajte svoje lieky na tlak každý deň.

V našej sérii článkov o hypertenzii, cholesterole a správnych číslach čítajte aj

Ste v správnych číslach? Na Svetový deň srdca sa policajti zamerajú na rýchlosť, tlak a cholesterol

Foto: Niektorí vodiči dostali za nameraný tlak od policajtov pretlak

 

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA