Sociálne siete

DOMOV

Predseda Súdnej rady SR nepodá návrh na konanie o súlade zákona o sudcoch s ústavou

Osemnásti sudcovia správneho kolégia Najvyššieho súdu SR sa domáhali preskúmania súladu obsadzovania Najvyššieho správneho súdu SR s ústavou z dôvodu ich diskriminácie oproti iným uchádzačom.

Zverejnené:

Upravené: 1. marca 2021 o 14:29

43

Predseda Súdnej rady Ján Mazák, SITA/Alexandra Čunderlíková

SITA

BRATISLAVA – Predseda Súdnej rady SR Ján Mazák nepodá návrh na konanie o súlade zákona o sudcoch s Ústavou SR. Osemnásti sudcovia správneho kolégia Najvyššieho súdu SR sa totiž domáhali preskúmania súladu obsadzovania Najvyššieho správneho súdu SR s ústavou. Argumentovali, že výber je v ich prípade oproti iným uchádzačom o funkciu sudcu Najvyššieho správneho súdu diskriminačný. Informovala o tom súdna rada na svojej internetovej stránke.

„V právnom štáte každý orgán verejnej moci vrátane súdnej rady vykonáva svoju právomoc tak, že zabezpečuje objektivitu svojho postupu pri uplatňovaní a ochrane základných práv a slobôd tých, ktorí sa zúčastňujú na konaní pred ním,“ uviedla súdna rada. Tento ústavný príkaz platí aj pre rovnaké podmienky v prístupe k funkcii sudcu Najvyššieho správneho súdu. Rada ozrejmila, že nerešpektovanie tohto ústavného príkazu by nastalo iba v prípade, ak by súdna rada pri vykonávaní výberového konania sťažila, uľahčila alebo znemožnila niektorému uchádzačovi prístup k funkcii sudcu Najvyššieho správneho súdu.

Citovaná zákonná úprava však podľa rady poskytuje dostatočný právny základ na to, aby vo výberovom konaní postupovala objektívne a bez toho, aby uchádzačovi sťažila, uľahčila alebo znemožnila prístup k funkcii sudcu Najvyššieho správneho súdu. Dodala, že preto nie je potrebné a ani účelné podávať návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA