Sociálne siete

DOMOV

Vo Veľkých Levároch má pribudnúť recyklačné stredisko za 1,5 milióna eur

Prevádzka zariadenia na biodegradáciu odpadov má byť umiestnená v priemyselnom areáli.

GLOBALNEWS-REDAKCIA

Zverejnené:

Upravené: 24. februára 2021 o 11:22

31

Ilustračná foto, Facebook/Obec Veľké Leváre

SITA

BRATISLAVA – Vo Veľkých Levároch v okrese Malacky má pribudnúť recyklačné stredisko za 1,5 milióna eur. Vyplýva to zo zámeru predloženého na posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA. „Predmetom navrhovanej činnosti je realizácia zariadenia na biodegradáciu nebezpečných odpadov kontaminovaných ropnými látkami z dôvodu dodržiavania povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy odpadového hospodárstva,“ uvádza sa v zámere EIA. Predpokladaný termín spustenia prevádzky je v roku 2022, po vydaní príslušných povolení.

Prevádzka zariadenia na biodegradáciu odpadov má byť umiestnená v objekte bývalého areálu spoločnosti Strabag v obci Veľké Leváre. „Navrhovaná činnosť je v súlade s územným plánom obce Veľké Leváre, v rámci ktorého je dotknuté územie navrhnuté ako priemyselná zóna. Ide o areál, ktorý vznikol pôvodne v 40. rokoch a následne bol v 80. rokoch masívne rozšírený, vrátane stavby hlavnej výrobnej, resp. výrobno-skladovacej haly,“ uvádza sa v zámere. Areál bol využívaný na výrobu betónových prefabrikátov a na činnosti s tým spojené až do roku 2006, keď v ňom spoločnosť Strabag ukončila svoje aktivity. Uvažovaným umiestnením navrhovaného zariadenia sú existujúce priestory, ktoré sú plne vybudované, funkčné a oplotené.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA