Sociálne siete

Ekonomika

Ekonomika na Slovensku po druhej vlne ožíva

Ekonomika ustála druhú vlnu pandémie len s miernymi škodami a zotaví sa už v tomto roku. Rast HDP dosiahne 4,6 % a dobehne v druhej polovici roku svoju predkrízovú úroveň. Vyplýva to z aktuálnej makroekonomickej prognózy Inštitútu finančnej politiky na roky 2021 – 2024. Naďalej však pretrváva vyššia miera neistoty ohľadom budúceho vývoja pandémie. Naopak, pozitívnejší vývoj oproti prognóze by mohlo priniesť rýchlejšie rozpúšťanie úspor z úvodu roka do zvýšenej spotreby domácností.

Zverejnené:

Upravené: 22. júna 2021 o 13:14

255

peniaze
Ilustračné foto, Unsplash/Markus Winkler

REKLAMA

Tlačová správa

BRATISLAVA – Pandémia presunula globálne preferencie spotrebiteľov od služieb k tovarom, čo v tomto roku podporí svetový obchod, priemyselnú výrobu a teda aj slovenský export. Aj vďaka tejto zmene spôsobila druhá vlna pandémie menší prepad slovenskej ekonomiky a jej zotavenie sa tak presunie už do aktuálneho roku. Informuje o tom v tlačovej správe rezort financií.

Druhá vlna pandémie sa podpísala hlavne pod prepad spotreby slovenských domácností v úvodných mesiacoch tohto roka. V druhom štvrťroku sa ale začal domáci dopyt výrazne zotavovať, čo podporuje aj ekonomický rast. „Vládne opatrenia stabilizovali disponibilné príjmy domácností počas pandémie, mzdy boli odolnejšie v porovnaní s v prvou vlnou pandémie,“ uvádza Inštitút finančnej politiky vo svojej makroekonomickej prognóze. Rástlo tak aj množstvo úspor a vkladov v bankách. Uvoľnenie opatrení preto motivuje ľudí k nákupov a tržby obchodu stúpajú. Tvorba úspor domácností sa tak po výraznom raste začne počas roka znižovať a vracať do normálu. K tomu prispeje aj pokračujúca vakcinácia, ktorá by mala znížiť negatívny vplyv prípadnej tretej vlny pandémie.

V roku 2022 by mal podľa IFP pokračovať rast ekonomiky na úrovni 5 % podporený Plánom obnovy aj pokrízovým oživením súkromných investícií.

Riziká prognózy sú na pozitívnej aj negatívnej strane. Tým negatívnym je vyššia miera neistoty ohľadom budúceho vývoja pandémie. IFP ale predpokladá, že vďaka očkovaniu by bol vplyv prípadnej tretej vlny len polovičný a ekonomiku by dočasne spomalil v roku 2021 o 0,5 p.b. Naopak, pozitívnejší vývoj oproti prognóze by mohlo priniesť rýchlejšie míňanie úspor spotrebiteľov z úvodu tohto roka. To by znamenalo vyššiu súkromnú spotrebu a rast HDP cez 5 % ešte v tomto roku.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA