Sociálne siete

Ekonomika

Slovenská pošta opäť vyhlasuje verejnú súťaž na poskytovanie ochrany pri preprave hotovosti

Slovenská pošta vyhlásila Verejnú súťaž na poskytovanie ochrany majetku a osoby pri preprave peňažných hotovostí pre Slovenskú poštu. Ide o opakované vyhlásenie verejnej súťaže na túto službu, keď pri prvom vyhlásení Slovenská pošta prijala rozhodnutie o zrušení postupu zákazky.

Zverejnené:

Upravené: 13. apríla 2021 o 11:31

131

posta
Ilustračná foto, Globalnews, Petra Šturdíková

REKLAMA

Tlačová správa

BRATISLAVA – Vo Verejnej súťaži na poskytovanie ochrany majetku a osoby pri preprave peňažných hotovostí (bola vyhlásená 12. 10. 2020) predložili ponuku len dvaja uchádzači, čo nemožno považovať v zmysle judikátu Európskeho súdneho dvora za relevantnú hospodársku súťaž. Preto Slovenská pošta dňa 3.12.2020 rozhodla o zrušení postupu a túto zákazku aktuálne vyhlásila opakovane. Informovala o tom v tlačovej správe hovorkyňa pošty Iveta Dorčáková.

Slovenská pošta v prípravných trhových konzultáciách oslovila hospodárske subjekty schopné poskytovať požadovanú službu. Aj na základe týchto trhových konzultácií a po skúsenostiach z predchádzajúcej súťaže je aktuálne vyhlásená verejná súťaž rozdelená na tri geografické časti, ktoré reflektujú na existujúcu logistickú sieť potrebnú pre realizáciu služby. Uchádzači môžu predložiť ponuku na ktorúkoľvek časť alebo aj na všetky časti.

Slovenská pošta by chcela začať využívať služby nových dodávateľských subjektov, ktorí vyjdú z verejnej súťaže, najneskôr od 1. 6. 2021.

 

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA