Sociálne siete

Veda a technika

Fenomény sveta ako nový voliteľný predmet

SAV je odborným garantom vzdelávacieho projektu FENOMÉNY SVETA – ČLOVEK.

Zverejnené:

97

Zdroj: SAV

REKLAMA

Tlačová správa

BRATISLAVA – Fenomény sveta predstavujú jedinečný vzdelávací obsah nového voliteľného predmetu pre druhý stupeň základných škôl a osemročných gymnázií. Do tried prináša zážitkový spôsob výučby v tematických oblastiach VODA, SLNKO, VZDUCH, KULTÚRA,  KOMUNIKÁCIA a PENIAZE. Každá z nich je spracovaná formou produktového balíka plného špičkových vzdelávacích materiálov. Partnerom a odborným garantom najnovšej tematickej oblasti ČLOVEK sa stala SAV. Informuje o tom SAV v tlačovej správe.

Pri Fenoménoch sveta princíp výučby nespočíva v pasívnom prijímaní informácií, ale v získavaní poznatkov samostatnou alebo tímovou prácou. Žiaci si tak rozvíjajú kritické myslenie a analytické schopnosti spôsobom, ktorý je pre nich atraktívny a motivuje ich k bádaniu.

„Našou ambíciou na SAV je prostredníctvom rôznych popularizačných aktivít približovať svet vedy aj  žiakom, prehlbovať ich poznatky a praktické zručnosti z rôznych oblastí. Fenomény sveta sú v tomto smere výnimočné, pretože stierajú hranice medzi školskými predmetmi a žiakom umožňujú skúmať svet z rôznych uhlov pohľadu. Sme radi, že môžeme byť partnerom projektu, ktorý prináša moderný prístup k vzdelávaniu žiakov,“ povedal o spolupráci SAV s Fenoménmi sveta Martin Nosko, riaditeľ Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV a predseda OZ All4Science, ktoré organizuje Letnú školu mladých vedcov.

Vedci zo Slovenskej akadémie vied dostali príležitosť zhodnotiť vzdelávací balík zameraný na tému ČLOVEK. Vyzdvihli nielen jeho spracovanie, ktoré v atraktívnej vizuálnej podobe spája poznanie, hru a interaktivitu, ocenili aj komplexný prístup k téme.

„Na Fenoménoch sveta − Človek sa mi najviac páčilo interdisciplinárne prepojenie mnohých tém týkajúcich sa človeka. Z pedagogického hľadiska som zas ocenila veľkú mieru zážitkovosti. Videá aj online aktivity boli vhodne zvolené a mali primerané časové trvanie. Videá boli zaujímavé aj tým, že ukazovali aj samotných vedcov a spôsob, akým získavajú poznatky. To nesmierne oceňujem pri posilňovaní vedeckého myslenia u žiakov, aby si uvedomovali, že poznanie nie je statické, ale postupne sa rozširuje a spresňuje,“ skonštatovala psychologička Vladimíra Kurincová Čavojová z Centra spoločenských a psychologických vied SAV.

„Je to skvelý projekt, ktorý deti nielen naučí, ale ich aj zabaví. Vyučovanie, ktoré podporuje kritické myslenie, učí deti vytvárať si názor a ponúka im pohľad do súčasnosti a budúcnosti v liečbe ochorení,“ povedala farmakologička Marta Šoltésová Prnová z Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie Centra experimentálnej medicíny SAV.

Interaktívna Videoknižnica Fenomény sveta obsahuje viac ako 600 vzdelávacích videí z produkcie BBC a viac ako 2 000 interaktívnych aktivít, ktoré preveria, do akej miery divák porozumel sledovanému obsahu. Vzdelávací obsah ukazuje žiakom svet v nevídaných súvislostiach a prináša odpovede na otázky, ktoré zaujímajú každého. Navyše vďaka originálnemu zneniu v angličtine s možnosťou zapnutia slovenských i anglických titulkov sa môžu deti spolu s rodičmi zdokonaliť aj v cudzom jazyku.

„Rozhodli sme sa vytvoriť produkt, ktorý nájde uplatnenie nielen v škole, ale aj v domácnostiach žiakov. Vďaka spolupráci s britskou BBC máme k dispozícii špičkový vzdelávací obsah a bola by škoda, keby ostal izolovaný len v rámci školského prostredia. A tak vznikla interaktívna Videoknižnica Fenomény sveta, s ktorou sa môže vzdelávať skutočne celá rodina,“ vysvetlil Ján Machaj, učiteľ a spoluautor Fenoménov sveta.

Do projektu Fenomény sveta sa v školskom roku 2018/2019 zapojilo 800 škôl z celého Slovenska, ktoré si v praxi vyskúšali moderný, zážitkový spôsob vyučovania, založený na vzdelávacích videách BBC. Mnohé školy zaviedli Fenomény sveta ako nový školský predmet, čo bolo pre tím autorov motiváciou posunúť tento produkt na novú úroveň. Výsledkom je projekt interaktívnej videoknižnice.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA