Sociálne siete

Zdravie

Pacientom s cystickou fibrózou pomôžu dva nové lieky

Na Slovensko sa podarilo doviesť tú najšpičkovejšiu liečbu, akú súčasná medicína dokáže ponúknuť.

Zverejnené:

Upravené: 21. júna 2021 o 11:57

102

large sestricka eecfed
Ilustračné foto, zdroj: Unsplash

REKLAMA

Tlačová správa

BRATISLAVA – Cystická fibróza je dedičné autozomálne recesívne ochorenie zapríčinené mutáciami v géne, ktoré sa prejavuje multiorgánovým ochorením. Pacientom s touto diagnózou  sa rozšíri možnosť liečby o celosvetovo najmodernejšiu terapiu. Minister zdravotníctva rozhodol o zaradení dvoch nových liekov do kategorizačného zoznamu. Informovalo o tom ministerstvo zdravotníctva v tlačovej správe.

Nové dva lieky na liečbu cystickej fibrózy budú na základe rozhodnutia ministra od 1. septembra 2021 preplácané zdravotnými poisťovňami. Ide o lieky, ktoré pomôžu v liečbe dospelým a dospievajúcim pacientom vo veku od 12 rokov.
„Na Slovensko sa podarilo doviesť tú najšpičkovejšiu liečbu, akú súčasná medicína dokáže ponúknuť. Tieto lieky pacientom výrazne predĺžia život a vďaka nim sa môžu plnohodnotne vrátiť do bežného života. Našim cieľom je pacientom zabezpečiť najkvalitnejšiu dostupnú liečbu a vďaka nej im skvalitniť život a pomôcť,“ povedala štátna tajomníčka rezortu zdravotníctva Jana Ježíková. Ochorenie postihuje rovnomerne obe pohlavia. Ovplyvňuje najmä deti a mladých dospelých a spája sa s vysokou mierou včasnej úmrtnosti.
“Zo srdca prajeme komunitám aj s ďalšími stále nevyliečiteľnými diagnózami, aby sa dočkali a mohli raz rovnako osláviť taký medicínsky zázrak, akého sa dožili pacienti s cystickou fibrózou” hovorí  Ľuboš Herák, člen správnej rady klubu cystickej fibrózy.
Podľa predbežných analýz bude každým z uvedených liekov liečených približne 80 pacientov. Liečbu môže indikovať pneumológ alebo alergológ z Centra pre liečbu cystickej fibrózy. Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne.
„Cieľom rezortu zdravotníctva je, aby naši pacienti neboli pacientmi druhej kategórie, ale aby mali pre čo najviac ťažkých diagnóz dostupnú modernú a inovatívnu liečbu rovnako ako v iných krajinách s porovnateľnou ekonomikou. Ministerstvo preto rokuje so všetkými zainteresovanými stranami a pripravuje výrazné legislatívne zmeny,“ uzatvára Ježíková.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA