Sociálne siete

DOMOV

Zaregistrovali ste kampaň o nástrahách obchodovania s ľuďmi?

Pred letnou sezónou ministerstvo vnútra pripravilo kampaň o nástrahách obchodovania s ľuďmi.

Zverejnené:

Upravené: 22. júna 2021 o 13:14

217

Zdroj: MV SR

REKLAMA

Tlačová správa

Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality MV SR pripravilo pred obdobím letných brigád preventívno-osvetovú  kampaň, ktorú spúšťa 22. júna 2021 v online priestore, na sociálnych sieťach a webových portáloch s inzerciou práce. „Zámerom je zvýšiť povedomie širokej verejnosti o problematike a nástrahách obchodovania s ľuďmi, rovnako záujem konzultovať rôzne otázky či obavy prostredníctvom Národnej linky pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi na telefónnom čísle 0800 800 818,“ informuje rezort v tlačovej správe.

Úlohou kampane je zasiahnuť cieľové skupiny, ktoré sú z pohľadu obchodovania s ľuďmi najzraniteľnejšie.

„Počas letných mesiacov vnímame nárast podvodov páchaných na ľuďoch, ktorí si hľadajú letné brigády či zamestnanie v zahraničí. Záujemcovia môžu natrafiť na rôzne pofidérne, avšak na prvý pohľad lukratívne ponuky. Každú pracovnú ponuku si treba overiť,“ uporňuje ďalej ministerstvo, ktoré chce kampaňou zasiahnuť cieľovú skupinu osôb vo veku 18 – 54 rokov.

Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi

Je to preventívny nástroj, kde volajúci získa informácie o problematike obchodovania s ľuďmi. Obrátiť sa na odborníkov prostredníctvom bezplatného telefónneho čísla 0800 800 818 môže ktorýkoľvek občan SR v prípade, ak má obavy súvisiace s ponukou práce v zahraničí, ale aj na Slovensku. Linka slúži tiež ako kontaktný bod pre potenciálne obete obchodovania s ľuďmi, respektíve pre ich blízkych. Operátori linky individuálne a odborne konzultujú a posudzujú situáciu volajúceho a následne mu poskytnú usmernenie a pomoc.

Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818 je dostupná denne od 8. do 20. hodiny.

Mimo prevádzkových hodín je k dispozícii záznamník. Na zaznamenané hovory reagujú operátori linky obratom na druhý deň.

Prevádzku Národnej linky pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi zabezpečuje rezort od roku 2008. Týmto spôsobom sa ministerstvo vnútra ako gestor boja proti obchodovaniu s ľuďmi snaží pomáhať obetiam obchodovania s ľuďmi. Od roku 2013 bolo na linku zaznamenaných celkom 8627 volaní. Prostredníctvom linky sa zachytili a identifikovali aj obete obchodovania s ľuďmi, ktorým bola poskytnutá pomoc prostredníctvom špecializovaného Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi. Ten slúži na stabilizáciu obete obchodovania s ľuďmi po prežitej traume, ako aj na podporu jej reintegrácie/integrácie do spoločnosti.

Jeden z mnohých príbehov obetí obchodovania s ľuďmi

Prečítajte si príbeh Lenky (opísaný slovami pracovníkov Slovenskej katolíckej charity), ktorú zachránil telefonát na Národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi:

„Záchranári boli privolaní k dezorientovanej žene na autobusovú stanicu v Bratislave, ktorá krátko predtým pricestovala  autobusovou linkou  z Talianska.  Podľa rôznych indícii (osamelá, dezorientovaná, v zlom zdravotnom stave, pobyt v Taliansku, bez dokladov) záchranári usúdili, že môže ísť o potenciálnu obeť obchodovania s ľuďmi.  Na Národnej linke pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi nás preto kontaktoval jeden zo záchranárov, ktorý o linke počul od svojho známeho. V telefonickom rozhovore sme sa tiež dozvedeli, do ktorej konkrétnej nemocnice v Bratislave bola odvezená. Túto nemocnicu už kontaktovala sociálna pracovníčka Slovenskej katolíckej charity za účelom možnosti identifikácie obete. Po dohode so sociálnou pracovníčkou nemocnice sme ženu v nemocnici navštívili. Po rozhovore s ňou sme pani Lenku identifikovali ako obeť obchodovania s ľuďmi na účel núteného žobrania. Napriek zlému psychickému stavu dokázala, aj keď nesúvislo, odpovedať na naše otázky o tom, čo sa jej v Taliansku stalo.  Kontaktovali sme aj náš zastupiteľský úrad v Taliansku, ktorý sa postaral o jej návrat na Slovensko, aby sme sa o jej prípade dozvedeli podrobnejšie informácie. Pani Lenku sme následne zaradili do Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi, kde sme jej poskytovali komplexnú starostlivosť.“

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA