Sociálne siete

Kultúra

Umelci žiadajú MF SR o prehodnotenie priorít plánu obnovy

Signatári pripomienky zároveň upozornili, že predložený návrh reforiem zahŕňa viaceré oblasti ekonomiky a spoločnosti, ale úplne ignoruje oblasť kultúry a kreatívneho priemyslu.

GLOBAL NEWS

Zverejnené:

Upravené: 22. marca 2021 o 15:20

44

MF SR, zdroj: GlobalNews

SITA

BRATISLAVA – Skupina osobností z kultúrnej obce žiada Ministerstvo financií SR (MF SR), aby prehodnotilo priority predloženého Plánu obnovy a odolnosti SR a vyčlenilo dve percentá z celkového objemu prostriedkov do osobitnej novo zaradenej kapitoly. Tá sa má venovať obnove kultúrnych a kreatívnych sektorov prostredníctvom reforiem a investícií v tejto oblasti. Ide napríklad o inštitucionálne reformy štátnej kultúrnej sféry, verejné investície do novej kultúrnej infraštruktúry alebo podpore vzniku nových modelov tvorby a distribúcie kultúrnych produktov. Zástupcovia z kultúrnej obce dnes predložili MF SR svoju hromadnú pripomienku, ktorú dodnes podporilo takmer 2-tisíc signatárov. V tlačovej správe o tom informovala jedna z iniciátoriek, producentka Zora Jaurová (PS).

Signatári upozornili, že predložený návrh reforiem zahŕňa viaceré oblasti ekonomiky a spoločnosti, ale úplne ignoruje oblasť kultúry a kreatívneho priemyslu. Zdôraznili, že táto oblasť patrí k pandémiou najviac postihnutým a zdecimovaným oblastiam a zároveň už desaťročia čaká na zásadné štrukturálne reformy a investície. „Obnova kultúry a kreatívneho priemyslu je pritom významnou súčasťou plánov obnovy mnohých európskych krajín,“ doplnili signatári.

Zmyslom plánov obnovy je podľa Jaurovej obnoviť aj sektory postihnuté krízou a dať im nové rozvojové impulzy. Hierarchia priorít, ktoré jednotlivé krajiny vo svojich plánoch predkladajú, hovorí podľa nej o tom, čo je pre ne dôležité. Ako dodala, predložený návrh MF SR ignoruje rozsah poškodenia kultúrnych a kreatívnych sektorov spôsobený pandemickými opatreniami. Neberie tiež do úvahy jednoznačné ekonomické dáta a nevníma spoločenskú dôležitosť obnovy tých sektorov a ich kľúčovú úlohu pri obnove krajiny, ekonomiky či spoločnosti.

Rezort financií predložil do medzirezortného pripomienkového konania návrh Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorý definuje rozdelenie a spôsob použitia viac ako šesť miliárd eur z mechanizmu Recovery and Resilience Facility (RRF). Jeho cieľom je zmierniť ekonomické a sociálne dopady pandémie ochorenia COVID-19 a podporiť udržateľnosť, odolnosť európskej ekonomiky a spoločnosti a jej pripravenosť na zelenú a digitálnu transformáciu.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA