Sociálne siete

Veda a technika

Slovenská akadémia vied udelila svoje nejprestížnejšie ceny

Zverejnené:

Upravené: 4. júla 2021 o 13:42

181

SAV slovDEF
Logo SAV

REKLAMA

Tlačová správa

BRATISLAVA – Najväčšia slovenská výskumná inštitúcia aj tento rok ocenila špičkových vedcov zo svojich radov, ktorí sa významným spôsobom pričinili o to, aby sa ľudské poznanie neustále posúvalo vpred. Ceny Slovenskej akadémie vied sú najvyššou formou ocenenia tvorivej činnosti vedcov. Počas slávnostného podujatia boli ocenené osobnosti aj v kategóriách Cena SAV za popularizáciu vedy, Cena SAV za výsledky medzinárodnej spolupráce a Cena SAV za výsledky vedecko-výskumnej práce. Ocenení boli aj autori špičkových publikácií. Akademikovi Ladislavovi Machovi a profesorovi Štefanovi Lubymu predseda SAV profesor Pavol Šajgalík odovzdal pozdravné listy Predsedníctva SAV. Informovala o tom SAV v tlačovej správe na svojej stránke.

Tohtoročné udeľovanie Cien SAV sa uskutočnilo v Malom kongresovom centre SAV na Štefánikovej ul. v Bratislave. Pre aktuálne protipandemické opatrenia boli ocenení jednotlivci aj kolektívy rozdelení podľa oddelení vied. Ako prvým v pondelok 28. júna 2021 odovzdal predseda SAV profesor Pavol Šajgalík ceny vedcom z oddelenia vied o spoločnosti a kultúre.

„Kto iný, ako odborníci z humanitných vied by nám mohli pomôcť prekonať peripetie bežného života, s ktorými sa boríme? Nehovorím iba o hoaxoch, o tlaku umelej inteligencie či o odlúčení počas pandémie. Myslím si, že je to práve toto vedné oddelenie, ktoré je dnes na špici požiadaviek tejto doby a práve vedci zo spoločenských vied majú metodológiu na to, aby nám, bežným občanom, pomohli prežiť náročné obdobia. Humanitné vedy a vedy o kultúre sú nesmierne dôležité najmä pre súčasnú dobu a som nesmierne rád, že tu dnes môžem stáť a oceniť tých najlepších z tohto oddelenia vied,“ povedal predseda SAV profesor Pavol Šajgalík lprítomným laureátom.

Oceňovanie najlepších vedcov z radov SAV pokračovalo v pondelok oddelením vied o neživej prírode. „Prvé oddelenie vied je práve tá časť SAV, ktorá má najväčší potenciál preto, aby sme výsledky SAV vedeli transferovať do verejného života k dobru nás všetkých,“ zdôraznil predseda SAV v príhovore oceneným vedcom z oddelenia vied o neživej prírode.

Najlepší vedci z druhého oddelenia vied o živej prírode a chemických vedách si ocenenia prevzali v utorok 29. júna 2021. „Úspechy vo vedeckej práci prichádzajú veľmi nepravidelne, v niektorých prípadoch to trvá aj desiatky rokov, ako je tomu napríklad aj vo vedách o živej prírode. Ale potom je ten úspech dokonalý. Vedecká práca je komplikovaná. Vyžaduje si obrovské množstvo vedomostí, entuziazmu a kreativity. Prajem všetkým oceneným z tohto oddelenia vied a aj všetkým nám v SAV, aby sme tieto vlastnosti v sebe našli a aby sme vedeli prispôsobiť svoje myslenie novým netradičným postupom, ktoré prinesie doba,“ povedal profesor Pavol Šajgalík.

Oceňovania sa zúčastnil aj štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ľudovít Paulis, ktorý a laureátom zo všetkých troch oddelení tiež prihovoril. „Som veľmi poctený, že môžem byť pri oceňovaní vzorky toho najlepšieho čo SAV v podobe svojich vedcov má. Chcem poblahoželať všetkým laureátom a verím, že budete aj naďalej pokračovať vo svojom vedeckom bádaní a prispievať k pokroku a budovaniu tejto vedomostnej spoločnosti,“ povedal.

 

Celý článok nájdete TU.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA