Sociálne siete

Zdravie

Dnes si pripomíname Deň zdravia prsníkov

15. október je vyhlásený za Deň zdravia prsníkov.

Zverejnené:

Upravené: 16. októbra 2021 o 11:34

252

Ilustračné foto, zdroj: Unsplash/National Cancer Institute

REKLAMA

Tlačová správa

BRATISLAVA – Mesiac október je považovaný aj za medzinárodný mesiac povedomia o rakovine prsníka s označením PINK OKTOBER (vyhlásený medzinárodnou organizáciou EUROPA DONNA) a 15. október je vyhlásený za Deň zdravia prsníkov. „Dnes sa dominanty niektorých miest v SR rozsvietia na ružovo, aby pripomenuli ženám výzvu od tých kamarátok, mám, sestier či babičiek, ktoré toto ochorenie už prekonali:  „Ženy Slovenska, starajte sa o svoje zdravie správnou životosprávou a účasťou v skríningovom mamografickom programe!“ Informuje o tom ministerstvo zdravotníctva na svojej stránke.
Mnoho žien na Slovensku je diagnostikovaných už s pokročilou rakovinou prsníka a v priemere 300 žien ročne u nás zomiera zbytočne len preto, že nešli na prevenciu, ktorá by odhalila ochorenie včas.  Celoplošný, štátom garantovaný mamografický skríning, môže tento stav výrazne zlepšiť, čo je aj cieľom Národného onkologického programu na roky 2021 – 2025, schváleného vládou SR pred približne tromi mesiacmi.
Rezort zdravotníctva sa k tejto výzve pripája.  Vďaka Národnému onkologickému programu  a spolupráci s Národným onkologickým inštitútom, ústavnými zdravotníckymi zariadeniami či mnohými neziskovými organizáciami sa  môže venovať realizácii akčných plánov na prevenciu, včasnú diagnostiku, diagnostiku, liečbu, rehabilitáciu, podpornú a terminálnu starostlivosť, ako aj výskum zameraný na hľadanie inovatívnych riešení a hodnotenie výsledkov. Slovensko sa pomocou akčných plánov zaväzuje zlepšiť organizáciu a poskytovanie zdravotníckych služieb v rámci prevencie a kontroly onkologických ochorení.

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA