Sociálne siete

DOMOV

Rezort chce zabezpečiť 17 500 žiakom účasť v školských kluboch detí

Zverejnené:

Upravené: 24. septembra 2021 o 19:20

221

ziaci trieda
Ilustračné foto, zdroj: Unsplash/Taylor Wilcox

REKLAMA

Tlačová správa

BRATISLAVA – Rezort školstva predstavil prvé investície z Plánu obnovy a odolnosti do školstva. Ide o investície v objeme 15 miliónov eur do účasti detí v školských kluboch detí, do pomocných vychovávateľov v materských školách, ale aj do projektu doučovania žiakov, na ktorý je alokovaných 3,75 milióna eur. Informuje o tom ministerstvo školstva na svojej stránke.

Cieľom rezortu je podporiť žiakov zo znevýhodneného prostredia v celodennom vzdelávaní a v poobedňajších vzdelávacích aktivitách po škole. „Prvé financie z Plánu obnovy sú zamerané hlavne na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakov ohrozených školským neúspechom. Našim cieľom je týchto žiakov podporiť od materskej až po strednú školu a pomôcť im tak uspieť,“ priblížil minister školstva Branislav Gröhling.

„Pri cestách po Slovensku vnímam, že účasť v ŠKD deťom veľmi pomáha. Je to miesto, kde si upevnia poznatky, budujú vzťahy s rovesníkmi či venujú sa vzdelávacím aktivitám. Avšak nie všetky rodiny si môžu dovoliť poplatky. Preto touto cestou preplatíme mesačné poplatky za ŠKD deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia,“ opísal minister školstva. Ministerstvo takto dokáže pomôcť až 17 500 žiakom mesačne.

Celková investícia je 2,2 milióna eur a vyplácať sa bude automaticky. Pre školy teda nepôjde o projekt, o ktorý by žiadali, ale o automatickú investíciu, ktorá bude pridelená na základe dodaných údajov.

V novele školského zákona zároveň rezort navrhuje znížiť počet žiakov v školskom klube detí na 26. Ministerstvo tak reaguje na dlhodobé požiadavky vychovávateliek a vychovávateľov z praxe, ktorí požadovali zaviesť v školských kluboch detí maximálny počet žiakov. Cieľom je odbremeniť personál, vytvoriť viac oddelení ŠKD s menším počtom detí, aby sa im mohli vychovávateľky lepšie venovať.

 

TIEŽ BY SA VÁM MOHLO PÁČIŤ

REKLAMA